Vägverket

Vägarbete på Essingeleden

Pressmeddelande   •   Okt 03, 2003 14:22 CEST

På Essingeleden, sträckan mellan påfarterna från Västberga allé och Årstalänken i norrgående körfält, har det uppstått så kallade potthål som kommer att åtgärdas.

I samband med Essingeledens nattavstängningar 6, 7 och 8 oktober kommer man påbörja arbetet med att åtgärda de så kallade potthålen som uppstått på sträckan mellan Västberga allé och Årstalänken. I arbetet ingår att isolera om broytorna samt att lägga dränering för att leda bort vatten så att inte potthål åter ska kunna uppstå.

För att framkomligheten under dagtid inte ska påverkas kommer man att i båda körfälten på två ställen i taget lägga in ”körbaneplåtar”. Arbetet går till så att man stänger av ett körfält, mellan kl 22.00 och kl 05.00, lyfter upp körbaneplåten på det avstängda körfältet och utför omisoleringen. Arbetena beräknas pågå till mitten av november.

För mer information kontakta:

Projektledare Bo Möller, Vägverket Region Stockholm, mobil: 070-531 78 80
Informatör Gull-Britt Montalvo, Vägverket Region Stockholm, mobil: 070-666 58 20

Region Stockholm