Vägverket

Vägarna behöver mer pengar 2008

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2007 09:08 CET

Vägverket föreslår att anslaget till de svenska vägarna för år 2008 blir 22,6 miljarder kronor. Det är en ökning med 3,9 miljarder kronor jämfört med den nivå som regeringen föreslår i budgetpropositionen för år 2007. Med höjningen skulle anslagen i stort följa de planer som regeringen tidigare har fastställt. Detta framgår av budgetunderlaget för 2008–2010 som Vägverket har lämnat till regeringen.

De senaste åren har anslaget till såväl investering som drift och underhåll legat lägre än nivåerna i gällande planer. Samtidigt har kostnaderna stigit betydligt.

- Kraven på vägnätet höjs med stigande trafik. Underhåll krävs för att vägnätet inte ska slitas ned. Många glesbygdsvägar är i stort behov av upprustning. Både transportföretag och privatbilister drabbas av stora kostnader när vägarna är dåliga. De högtrafikerade vägarna måste vara framkomliga och säkra. Många tätorter behöver en förbättrad framkomlighet samtidigt som miljöpåverkan minskas, framhåller Vägverkets generaldirektör Ingemar Skogö.

- Skulle regeringen föreslå en oförändrad anslagsnivå är det viktigast att satsa på drift och underhåll, även om det skulle innebära att angelägna investeringsobjekt skjuts på framtiden, säger Ingemar Skogö.

- Både näringslivet och privatbilisterna ställer stora krav på att vägnätet ska vara trafiksäkert och framkomligt. Det innebär bland annat att nya vägar måste byggas och gamla byggas om. Vägverket ser därför positivt på möjligheten att få medverka vid utredningsarbetet om alternativ finansiering av stora väginvesteringar, avslutar Vägverkets generaldirektör Ingemar Skogö.

Bakgrund
Trafiken på de svenska vägarna fortsätter att öka. Om vägarna ändå ska vara säkra och framkomliga behöver insatserna för drift och underhåll öka.
- Enligt Statens Institut för KommunikationsAnalys (SIKA) prognoser för perioden 1997 till 2010 kommer personbilstrafiken att öka med ca 30 procent och lastbilstrafiken med närmare 40 procent.
- Antalet dödade i trafiken har samtidigt minskat under de senaste åren. 2006 omkom ca 440 personer mot 541 personer för fem år sedan (2001).
- Trafiktillväxten ställer krav på ökade drift- och underhållsinsatser om samhället ska kunna erbjuda ett robust och tillgängligt vägnät.

Bilaga: Budgetunderlag (PDF-fil, 446 kB)
http://www.vv.se/filer/210/budgetunderlag_2008_2010.pdf

Ytterligare information
Generaldirektör Ingemar Skogö, Vägverket huvudkontoret, Borlänge, tel 0243 – 751 40
Bitr avdelningschef Gunnar Tunkrans, Vägverket huvudkontoret, Borlänge, tel 0243 – 759 01

Christer Hårrskog
Informationsdirektör
christer.harrskog@vv.se
Direkt: 0243-751 22
Mobil: 070-337 51 22
Fax: 0243-759 70
Thomas Andersson
Pressekreterare
thomas.andersson@vv.se
Direkt: 0243-751 38
Mobil: 070-693 68 70
Fax: 0243-759 85