Vägverket

Vägbanken på väg E10 vid bro över Pessisjåkka snart återställd och vägen kan öppnas

Pressmeddelande   •   Jul 22, 2004 12:03 CEST

Nu har vattennivån i Pessisjåkka börjat sjunka och arbetet med att återställa vägbanken pågår och har pågått hela natten. 14 lastbilar, 2 grävmaskiner och 2 traktorer är i full gång med att köra material dels från Kiruna och dels från Norge.

Eftersom vattenmassorna rinner ner till Torneträsk och vidare längs Torne älv så besiktar vi vägarna samtidigt som vi arbetar med vägbanken. Mindre skador såsom potthål finns på väg E10 och på en del andra vägar inom området, men just nu är högsta prioritet att få igång trafiken längs E10. Vid 22-tiden ikväll beräknas vägen kunna öppnas för trafik.

- När vi ikväll öppnar vägen, så är det av yttersta vikt att trafikanterna tar det försiktigt, eftersom bron över Pessisjåkka fortfarande är att betrakta som en arbetsplats, säger Helena Eriksson, chef Vägunderhåll. Vi har fyllt fyllnadsmassor men en hel del justeringsarbeten återstår. Trafikanterna uppmanas att vid färd på E10 ta det extra försiktigt och vara uppmärksam eftersom vattnet kan ha orsakat en del potthål i vägen. Vid passage av rasområdet hoppas vi att trafikanterna visa respekt för vägarbetarna och sänker hastigheten.

Väg 870 Kiruna – Nikkaluokta i höjd med Vistasdalen, 2 km från Nikkaluokta är åter farbar för all trafik.

Inspektion av samtliga broar, som drabbats av de höga flödena längs Torne älv inom Kiruna kommun pågår. - Jag kontrollerar så att det inte uppstått erosionsskador, säger Per Andersson, broingenjör Vägverket Region Norr. Blir strömtrycket för stort på balkarna kan en bro helt enkelt flytta på sig.

Följ aktuell information på www.vv.se under Läget på vägarna. Trafikanterna uppmanas att hålla sig informerade via radion.


Kontaktperson:
Helena Eriksson, chef Drift och Underhåll, tfn. 0920-24 38 38
eller mobiltfn. 070-524 38 38