Infracontrol AB

Vägbelysningen på Gotland styrs från Mölndal

Pressmeddelande   •   Sep 14, 2010 08:31 CEST

Nu när de ljusa sommarnätterna lämnat Gotland är det dags för en annan typ av ljus att ta vid. Men den här hösten kommer vägarna att lysas upp på ett smartare sätt. Sedan slutet av förra året är Trafikverkets 31 belysningscentraler på ön anslutna till Infracontrol Online, en webbaserad tjänst som Mölndalsföretaget Infracontrol ligger bakom. Så nu när den mörka delen av året närmar sig kan man lättare anpassa belysningen efter behovet och därmed spara mycket energi samtidigt som drift- och underhållsarbetet förenklas.

Trafikverket är en av de anläggningsägare som tillsammans med flera kommuner runt om i Sverige nu satsar på smartare styrning av väg- och gatubelysning. Vi har tidigare berättat om hur man i Stockholm, Göteborg, Malmö och på Arlanda använder Infracontrol Online som överordnat system för att spara energi och underlätta drift- och underhållsarbetet.

- Belysningscentralerna på Gotland kopplades upp under hösten 2009, säger Mats Olsson Trafikverket Region Stockholm. De utgör tillsammans med anläggningarna i Stockholm över 400 belysningscentraler som nu styrs med Infracontrol Online. Förutom enhetliga funktioner för driftövervakning, ger det oss friheten att i framtiden kunna ansluta fler belysningsanläggningar utan att vara bundna till en specifik leverantör av styrenheter.

Tack vare att Trafikverket har en generell plattform som Infracontrol Online är man alltså fri att ansluta alla typer av styrenheter och olika varianter av belysningsanläggningar. Man kan därmed dra nytta av den tekniska utvecklingen på området och hålla nere kostnaderna på ett enkelt sätt.
Oavsett om man styr belysningscentralerna som på Gotland, eller om man har helt individuell styrning av varje belysningspunkt ger Infracontrol Online en samlad överblick och kontroll. Det är bra nu när det kommer mer och mer ny teknik på marknaden, som t.ex. individuellt styrd diodbelysning.

Men Infracontrol Online är inte bara en generell plattform som används för att samla ihop och övervaka belysningsanläggningarna. Där finns även flera smarta funktioner för övergripande styrning av belysningscentralerna.

- Uppkopplingen till Infracontrol Online innebär att man kan anpassa tänd och släcktider efter det verkliga behovet och därmed optimera energiförbrukningen, säger Per Andersson som är produktchef på Infracontrol. En annan fördel är att drift- och underhållsarbetet underlättas. Nu kan driftpersonalen till exempel enkelt tända anläggningarna från mobilen vid provning.

Att anläggningarna fungerar som de ska är ju extra viktigt nu när den mörka årstiden närmar sig. Därför uppskattar man systemets effektiva driftövervakning som snabbt kan skicka ett meddelande till driftpersonalens mobiltelefon om någon anläggning inte tänds som den ska.

Infracontrol är ett specialistföretag som erbjuder användarvänliga IT-lösningar inom områdena trafik & logistik, driftövervakning, säkerhet samt informationshantering.