Naturskyddsföreningen

Vägbygge hotar salamander

Pressmeddelande   •   Sep 25, 2008 09:18 CEST

Vägverket börjar inom kort ombyggnaden av väg 687 mellan Linköping och Brokind. Vägen kommer att gå rakt igenom en spridningskorridor i det mycket värdefulla eklandskapet. I den planerade vägsträckningen finns dessutom ett nyligen upptäckt bestånd av den lagskyddade större vattensalamandern.


Den större vattensalamandern skyddas av EU-reglerna som är införlivade i den svenska lagstiftningen, Artskyddsförordningen (1998:179). Enligt den får inte artens förökningsplatser eller viloplatser störas utan särskild prövning. Någon sådan prövning har inte gjorts.

- Vägen är därför lagstridig och drabbar en art som Sverige förbundit sig att skydda, säger Mikael Karlsson ordförande i Naturskyddsföreningen. Fältbiologerna och Naturskyddsföreningen har idag skickat ett brev till Vägverkets generaldirektör Ingemar Skogö för att få honom att stoppa bygget.

Den planerade nydragningen skulle gå rakt igenom en ekbevuxen hagmark med mycket höga naturvärden, däribland sju rödlistade arter. Ekhagen utgör en kritisk länk i en spridningskorridor genom landskapet. Enligt färska studier, utförda vid Linköpings Universitet, är denna korridor av stor betydelse för den långsiktiga överlevnaden för eklandskapets växter och djur. Tyvärr är den planerade vägsträckningen i hela sin längd belägen mitt inne i detta spridningsstråk, vilket kraftigt skulle försämra dess funktion.

För att modernisera sitt miljöarbete har Vägverket introducerat ett landskapsekologiskt perspektiv. I Vägverkets strategiska miljödokument för Landskap står det t. ex. att "Infrastrukturen ska planeras med utgångspunkt i en helhetssyn med strävan att bevara och utveckla ekologiska funktioner--.". Men i fallet väg 687 har Vägverket uppenbarligen inte tillämpat de fastslagna miljöstrategierna i praktiken.

- Det finns en stor skillnad mellan Vägverkets visioner om miljöarbete och vad som sker i verkligheten. Det är både förvånande och pinsamt att ett statligt verk som Vägverket inte bättre förmår leva upp till egna åtaganden och internationella skyldigheter, säger Linda Ellegaard Nordström ordförande i Fältbiologerna.

Läs hela brevet till Vägverket:
http://www.naturskyddsforeningen.se/upload/brev-vag687.pdf

För frågor kontakta:
Presskontakt: Alva Curtsdotter, Linköpings Fältbiologer/Fältbiologerna Sörmland-Östgöta
070-9378152 alva.curtsdotter@faltbiologerna.se
Mikael Karlsson, ordförande i Naturskyddsföreningen 070-3162722
mikael.karlsson@naturskyddsforeningen.se
Linda Ellegaard Nordström, ordförande i Fältbiologerna 070-2541148
linda.nordstrom@faltbiologerna.seNaturskyddsföreningen är en ideell miljöorganisation med kraft att förändra. Vi sprider kunskap, kartlägger miljöhot, skapar lösningar samt påverkar politiker och myndigheter såväl nationellt som internationellt. Dessutom står vi bakom världens tuffaste miljömärkning Bra Miljöval. Klimat, hav, skog, miljögifter och jordbruk är våra viktigaste arbetsområden. Föreningen har 178 000 medlemmar och finns i lokalföreningar och länsförbund över hela landet. Välkommen att bli medlem, skänka en gåva eller bli företagssponsor. www.naturskyddsforeningen.se | Mobil hemsida (wap): mobil.naturmob.se | Pg 90 19 09-2 | 08-702 65 00