Göteborgs universitet

Vägen – en mötesplats

Pressmeddelande   •   Nov 29, 2006 16:22 CET

Eva Lundgren
Eva.Lundgren@adm.gu.se
Tel: 031-773 1081
Mobil: 0709-691014
Fax: 031-773 4354

Vägen – en mötesplats

Alla har vi färdats på en väg. Den kan vara en transportsträcka eller ett äventyr i sig. Samspelet längst våra vägar har nu kartlagts och en av slutsatserna är att vägen används på ett sätt som liknar läsandet av en lokaltidning.

Daniel Normark har i sin avhandling studerat det sociala samspel som sker längs våra vägar. Han har färdats tusentals mil genom Sverige och fotograferat illegala vägskyltar som människor har placerat ut, för att påvisa att de finns, bjuda ut varor till salu, lämna politiska budskap eller på annat sätt informera bilister och övriga om något de finner viktigt. Han har också intervjuat några av människorna bakom skyltarna.

Dessutom har han arbetat på en bensinstation i några månader för att få en inblick i hur mackarna i vårt land bidrar till den rörlighet vi förknippar vägarna med och hur de påverkar människor i rörelse. Han har åkt buss i sex veckor för att studera bussförarnas sociala samspel, hur de möts på vägar och busshållplatser och hur vägen i sig blir en resurs för att kunna förhålla sig till varandra och till jobbet.

Daniel Normarks avhandling visar att vägen är en plats för möten mellan de som färdas och jobbar på den samt de som bor och arbetar längs den. De är en naturlig del av vår väganvändning.

Längs vägen möter vi ständigt vägmärken, symboler, skyltar, plakat och reklam som påminner oss om vilket förhållningssätt vi ska ha till varandra. Vid studiet av dessa uttryck har ett alternativt perspektiv till hur vägen kan förstås framträtt. Vägen brukar traditionellt ses som en infrastruktur, men Normark slår i sin avhandling fast att den har mer likheter med en lokal tidning eller internet än med elnätet.

Vi kan alltså välja att förstå vägen som ”media”, ett ord som till vardags har blivit synonymt med massmedia och masskommunikation. Det vill säga hur bilder, fakta, åsikter, information och andra uttryck sprids genom tidningar, TV, filmer, Internet, böcker med mera. I lokaltidningen annonseras tillfälliga auktioner, liksom på plakat längs vägen. Affärers öppettider kan man läsa sig till i en annons eller på en skylt vid vägkanten.

På familjesidan tillkännages när folk har födelsedagar eller när människor har dött, men sådant är ibland också synligt utmed vägen i form av blommor, ljus eller handtextade skyltar.

Vägen har kort sagt blivit ett forum där människor uttrycker sig och når ut med sitt budskap till alla som av någon anledning färdas längs just denna sträcka. Den är en mycket intressant miljö att studera inom ämnet sociologi, för att lära ännu mer om samspelet som bevisligen sker.

Avhandlingens titel: Enacting mobility: Studies Into the Nature of Road-related Social Interacton.

Tid och plats för disputation: Lördagen den 9 december 2006, kl. 10.15, Hörsal Sappören,
Sprängkullsgatan 25, Göteborg.
Avhandlingen kan beställas hos kerstin.thonfors@sts.gu.se ca 200 kr plus moms exklusive porto.

Avhandlingsförfattare: Daniel Normark, tel 018-52 56 30(bost.), 0702-48 59 49 (mob) e-post:.daniel.normark@sts.gu.se