Sveriges Kommuner och Landsting

Vägen tillbaka efter psykisk ohälsa

Pressmeddelande   •   Apr 02, 2009 13:47 CEST

I en ny bok berättar brukare, forskare och praktiker om återhämtning från psykisk ohälsa. Länge har svåra psykiska sjukdomstillstånd som schizofreni betraktats som obotliga. Men en stor del av patienterna återhämtar sig helt eller delvis till ett normalt liv.

Bakom boken "Nu åker jag slalom står" Sveriges Kommuner och Landsting, Myndigheten för handikappolitisk samordning (Handisam), Riksförbundet för social och mental hälsa (RSMH) samt Fokus i Kalmar.

Titeln kommer från Kicki, en patient som berättar om hur hennes väg tillbaka började i skidbacken.

-I dag sker en utveckling mot insatser som har bevisad effekt. Det är viktigt att inte bara psykiatrikers och annan vårdpersonals erfarenheter tas med i behandlingen, utan även brukarens egna erfarenheter, färdigheter och förmågor, säger Rickard Bracken, handläggare på avdelningen för vård och omsorg.

-Kunskapen om återhämtning visar på betydelsen av att vårdpersonal ser personen som hel individ och att man intresserar sig för den enskilde i andra roller i livet än enbart den som klient eller patient.

Boken ger exempel på samarbeten mellan personal och brukare, och tanken är att den ska stimulera både till diskussion och nya arbetssätt. En viktig fråga är hur man som professionell kan lära av brukarens erfarenheter.

Beställ boken från SKL:s webbplats för publikationer (öppnas i nytt fönster)

För mer information: Rickard Bracken, handläggare på avdelningen för vård och omsorg, tfn: 08-452 77 31, mobil: 070-614 77 31, e-post: rickard.bracken@skl.se

Pressjour: 08-452 71 01