Vägverket

Vägförbättringar och trafiksäkerhet i fokus för Vägverket 2004

Pressmeddelande   •   Dec 17, 2003 14:40 CET

- Risken att dödas i trafiken minskar fortlöpande. Den minskningen bedöms fortsätta tack vare trafiksäkerhetsåtgärder på vägarna i kombination med säkrare fordon och åtgärder för att påverka människors beteende, sa Vägverkets generaldirektör Ingemar Skogö när verkets verksamhetsplan för 2004 presenterades på onsdagen.

Verksamhetsplanen innebär en satsning på förbättringar på de statliga vägarna samt ökad trafiksäkerhet. Totalt kommer cirka 1,5 miljarder kronor att satsas för att öka bärighet och tjälsäkring – på 600 km väg som är viktiga för näringslivet. Även personbilsresenärer kommer att märka av förbättringar då begränsningarna under tjällossningstid kan minska.

Efterfrågan på vägtransporter fortsätter att öka och trafiken på de statliga vägarna har ökat med ca 1,5 procent den senaste 12-månadersperioden. Näringslivets och medborgarnas behov av resor och transporter har aldrig varit så stort som nu.

- Utrymmet för att starta nya större vägobjekt är begränsat. Enda stora nystarten 2004 är andra etappen av E4 förbi Markaryd. Väghållningen kommer därför i första hand att koncentreras på att fullfölja redan påbörjade vägobjekt, förbättra bärigheten samt genomföra drift och underhåll. De senaste årens stora trafikökningar medför ett ökat slitage på vägnätet som i sin tur ställer krav på ökat underhåll, hävdar Ingemar Skogö.

Vägverket har under åren 2002 – 2004 forcerat utbyggnaden av ett antal objekt. Under 2004 kommer bl.a. E4 förbi Örkelljunga och Skånes Fagerhult samt E22 förbi Bromölla att öppnas för trafik. E20 förbi Strängnäs öppnas för trafik i oktober 2004 sju månader tidigare än beräknat till följd av ett mer rationellt byggande.

Utbyggnaden av E4 förbi Markaryd, E4 Rotebro-Upplands Väsby, E4 Uppsala-Mehedeby, E6 Torp-Håby och riksväg 48 Borgunda-Skövde fortsätter.

Den omfattande satsningen på att förbättra trafiksäkerheten på vägarna, bl a genom att mitträcken byggs, har gett goda effekter och antalet dödade i trafiken minskar.

- Vi fortsätter våra trafiksäkerhetssatsningar på de mest olycksdrabbade vägarna. Under 1998 till 2005 satsas 10 miljarder på dessa vägar. År 2004 är satsningen drygt 1,8 miljarder kronor. Bland annat ska svåra mötes- och singelolyckor förhindras på nästan 500 km väg genom att sätta upp mitträcken på det högtrafikerade vägnätet och använda automatisk trafikövervakning. Dessutom genomförs omfattande åtgärder för att minska buller och koldioxidutsläpp, avslutar Ingemar Skogö.


Ytterligare information lämnas av:
Generaldirektör Ingemar Skogö, Vägverket, tel 0243 – 751 40
Ekonomidirektör Lena Erixon, Vägverket huvudkontoret, tel 0243 – 755 75.


Huvudkontoret