Vägverket

Väginvigning rv 25, delen Vrå – Boasjön

Pressmeddelande   •   Dec 05, 2003 11:09 CET

Tid: Måndagen den 8 december 2003, kl. 12.30.

Plats: Rastplats Boasjön, 21 km västerut från E4 Ljungby.

Väginvigare är Landshövding Lars – Åke Lagrell.
Invigningstal hålls av vägdirektör Rolf Johansson och kommunalråd ClasGöran Carlsson. Trafikpåsläpp ca 12.45. Drygt 100-talet gäster är inbjudna. Fältmässig förtäring erbjuds bestående av värmande soppa med tillbehör.

Rv 25 utgör en viktig väglänk i öst – västlig riktning för trafiken i södra Sverige och inte minst för Kronobergs län. Delen från Hallands länsgräns och österut mot Boasjön, 14 km, har byggts ut i 3 etapper till en total kostnad av 100 Mkr. Det blir ca 7000 kr per meter väg.

Nu inviger vi sista etappen, den mellan Vrå och Boasjön. Därmed har vi fått en väg som är mer trafiksäker och med bättre framkomlighet för alla trafikanter.

Vägen har byggts med 9 meters bredd och försetts med viltstängsel på hela sträckan. Den har flacka slänter och speciell släntutformning vid anslutningar för att öka trafiksäkerheten. Antalet fordon är ca 2000 per årsmedeldygn och andelen lastbilar är 15 %. Variationerna över året är mycket stora. Kostnaden för vägdelen Vrå – Boasjön är totalt 68 Mkr. Ett 30-tal markägare har varit berörda av de tre etapperna. De har särskilt bjudits in till invigningen.
Entreprenör för vägbygget är PNB med arbetschef P-O Nilsson och platschef Kent Falk som ansvariga.
Vägverkets byggledare är Kurt Kårhammar AB och projektledare för vägbygget är Jan Nyman.

Eftersom nästan hela gamla vägen kommer att brytas upp och återgå till fastighetsägarna som råmark, kommer mycket returasfalt att kunna återvinnas. Vi beräknar att ca 2,5 mil mindre allmänna grusvägar i området kan beläggas under försommaren 2004, till stor glädje för de boende längs dessa vägar.

Kontaktperson:
Projektledare Jan Nyman, tfn 036 – 19 20 38 eller 070 – 556 32 98.

Region Sydöst