ECCOM - Institutet för coaching & mentorskap

Vägledande Coachverktyg - för ett lyckat lärande

Pressmeddelande   •   Sep 17, 2014 14:37 CEST

Spelverktyget LärSmart kan användas av 2 eller flera personer. Antingen lärare till elev eller i grupper med en lärare/pedagog. Metoder för lärare som coachar lärare är ett bra sätt att utvärdera övningarna och resultaten.  En gedigen manual med självinstruerande tillvägagångssätt gör att verktyget blir både enkelt och lättsamt. Man kan dela in en hel klass i 4-5 grupper och genomföra en metod av de totalt 6 st, under en lektionstimma.

Storheten i spelet är själva upplevelse-processen eftersom varje elev blir sedd och får möjligheter att ta emot elller att ge feedback. 

LärSmart är ett kvalitetsspel från Holland som genom företaget Gerrickens även har skapat Feedbackspel, Motivationsspel, Kommunikationsspel, Värderingsspel, Spelet om Ledarskap.

ECCOM AB Institutet för Coaching & Mentorskap innehar förlagsrättigheterna och översättning för Sverige och Finland.

Nu presenterar ECCOM AB - en serie pedagogiska kvalitetspel i syfte att genom upplevelsebaserat lärande, skapa SAMSPELTA TEAM.

Skolor och universitet i ENGLAND TYSKLAND FRANKRIKE HOLLAND har testat och utvärderat produkterna till hög nyttoeffekt med stora kostnadsbesparingar avseende konsekvenser genom otydligt ledarskap.
I dessa samtliga länder har studenter påtagligt förändrat sin inställning till studier och lärande. Dessutom har många elever lärt sig fokusera på de program de läser istället för att ständigt vilja byta program.

Handledning och spelverktyg är uppbyggt på ett modernt coachande förhållningssätt med en självinstruerande mentorhandledning.