Sveriges Motorcyklister

Vägräcken dödar motorcyklister

Pressmeddelande   •   Apr 17, 2009 09:47 CEST

Vägverkets djupstudier av dödsolyckor bland motorcyklister visar att räcken är det vanligaste krockvåldet vid singelolyckor. 30 motorcyklister har dödats i räckesolyckor under perioden 2000-2008. Nio motorcyklister har dödats och minst 17 skadats svårt på 2+1-vägarna sedan 1998. Ändå säger VTI i en rapport att vajerräcken är bra för motorcyklister.

Varje år sätts räcken upp längs de svenska vägarna, både i mitten och på vägarnas sidor. Sveriges MotorCyklister, SMC , har inget emot mitträcken som skyddar MC-förare från kollisioner med mötande trafik. Däremot har SMC hela tiden framfört att de räcken som sätts upp ska vara säkra för alla som använder vägarna. Då det gäller vägarnas sidor är förlåtande sidoområdet att föredra framför vägräcken för oskyddade trafikanter. Hur långt räcket placeras från körbanan har också stor betydelse för olycksutgången.

EuroRAPs färska rapport "Barriers to change, designing safer roads for motorcyclists" säger att risken att dödas i en räckeskollision är 15 gånger högre för en motorcyklist jämfört med en bilist. All forskning kring motorcyklister och räcken visar att släta ytor är bättre att krocka med. Inga tester har genomförts med motorcyklar som kör in i vajerräcken, endast datasimuleringar. Dessa visar att vajerräckena är betydligt farligare för en motorcyklist att köra in i jämfört med släta betongräcken. Vajerräcken har både en skärande och ledande effekt. Risken att förlora ett ben är hög, men det största problemet enligt datasimuleringen är att motorcyklisten leds via vajern mot stolpen. Stolparna är enligt all tillgänglig forskning, den största risken med alla räckestyper.

"SMC har kontakt med MC-organisationer i hela världen. I Norge och Nederländerna har vajerräcken förbjudits av hänsyn till motorcyklisternas säkerhet. Många länder avsätter medel för att byta ut och nyinvestera i räckestyper som är bättre för motorcyklister. Man monterar räckesskydd på vissa vägsträckor för att minska krockvåldet mot de oskyddade stolparna, säger Maria Nordqvist, SMC.

Under perioden 2001- 2007 har Vägverket investerat 1 336 miljoner kronor i nya räcken. Under samma period har 795 miljoner kronor förbrukats till drift- och underhåll. Inte en krona har avsatts för att öka de svenska motorcyklisternas säkerhet vid kollision med räcken.

"70 % av dödsolyckor med motorcykel sker i ytterkurvor visar Vägverkets djupstudier. SMC har tagit fram Sveriges viktigaste MC-vägnät. Vägverket skulle kunna börja med att ta bort, byta ut eller förbättra räcken på platser där risken är störst för att en MC-olycka sker. Sedan ska man självklart ha alla trafikanters säkerhet med i planeringen då man ska göra investeringar i nya räcken. Då kan ännu fler liv räddas, fortsätter Nordqvist.

Mer information: Maria Nordqvist, 0243-669 79
Jesper Christensen, 070-557 75 00

SMC, Sveriges MotorCyklister, är en intresseorganisation för alla motorcyklister som åker på landsväg. SMC har omkring 65 000 medlemmar. SMCs viktigaste arbetsområden är trafiksäkerhet, turism, försäkringar, konsumentfrågor, opinionsbildning, information och internationellt arbete.