Vägverket

Vägsatsningar i budgetpropositionen

Pressmeddelande   •   Sep 22, 2008 14:17 CEST

Regeringen har idag presenterat budgetpropositionen för kommande år. Till vägsektorn avsätts närmare 22 miljarder kronor vilket inkluderar investeringar, underhåll och drift av statliga vägar samt bidrag till kommunala och enskilda vägar.

- Med de ramar som regeringen nu föreslår får Vägverket möjlighet att starta flera sedan länge efterfrågade vägprojekt i olika delar av landet. Bland dessa finns några där Vägverket och regioner samt kommuner kommit överens om delad finansiering. Speciellt intressanta blir E4 -utbyggnaden vid Sundsvall och väg 50 vid Motala där avsikten är att de kommande storbroarna ska finansieras via trafikantavgifter. Detta innebär ett genombrott för alternativ finansiering av infrastruktur i Sverige, säger Vägverkets generaldirektör Ingemar Skogö.

- Jag noterar med tillfredställelse att regeringen under det kommande året avsätter drygt 3 miljarder för bidrag till enskilda vägar och kommunala gator samt till bärighet- och tjälsäkringsåtgärder, fortsätter Ingemar Skogö. Den föreslagna anslagsnivån ger oss också förutsättningar för en rejäl satsning på åtgärder som främjar gång-, cykel- och kollektivtrafik samt underlättar för funktionshindrade. Inte minst innebär det att fler vägar kan förses med mitträcke.

- Kostnaderna för drift och underhåll av vägarna har skjutit i höjden under senare år, framför allt som följd av höjda priser på energi och olja. Tyvärr ger inte budgetpropositionen kompensation för dessa kostnadsstegringar. Det innebär att vi inte kan hålla jämna steg med den förslitning vi får på vägarna, avslutar Ingemar Skogö.

Ytterligare information:

Generaldirektör Ingemar Skogö, Vägverket, tel 0243 - 751 40