Vägverket

Vägsatsningar i Västsverige frigör medel till andra vägar

Pressmeddelande   •   Dec 19, 2003 00:00 CET

Vägverket välkomnar regeringens beslut att tidigarelägga ett antal angelägna väginvesteringar i Västsverige. Efterfrågan på transporter på de statliga vägarna fortsätter att öka och har den senaste 12-månadersperioden ökat med ca 1,5 procent.

- Beskedet innebär en tidigareläggning av vägsatsningar i Västsverige som även är positivt för andra delar av landet. Trycket på anslagen minskar och därigenom kan även andra samhällsekonomiskt angelägna vägobjekt byggstartas tidigare än vad som annars varit möjligt. De tänkbara projekten komer Vägverket att återkomma till, säger Vägverkets generaldirektör Ingemar Skogö.

- Vi får även möjlighet att fortsätta våra satsningar på tjälsäkring, ökad bärighet samt drift och underhåll av vägarna, menar Ingemar Skogö.Huvudkontoret


--------------------------------------------------------------------------------

Kommunikationsavdelningen: Postadress: 781 87 Borlänge. Telefon: 0243 - 750 00. Telefax: 0243 - 758 25. e-post: vagverket@vv.se
Informationsdirektör: Gunilla Lundberg Telefon: 0243 - 751 66. Mo bil: 070 - 321 93 44. Telefax: 0243 - 759 85. e-post: gunilla.lundberg@vv.se
Pressekreterare: Thomas Andersson Telefon: 0243 - 751 38. Mobil: 070 - 693 68 70. Telefax: 0243 - 759 85. e-post: thomas.andersson@vv.se