Vägvalet

Vägvalet lämnar interpellation om Riksrevisionens kritik gällande Västlänkens tilläggsinvesteringar

Pressmeddelande   •   Dec 10, 2012 06:50 CET

Förra året i december 2011 kritiserade Riksrevisionen att systemet med kommunal medfinansiering inte är effektivt och att Västlänken är samhällsekonomisk olönsam. Västlänkens olönsamhet stärks nu ytterligare av Riksrevisionen i årets rapport. Av den anledningen lämnar Vägvalet interpellation till kommunstyrelsens ordförande, Anneli Hulthén (S).  

Riksrevisionen styrker det Vägvalet sagt sedan start. Det Västsvenska paketet är forcerat, medfinansiering ger helt andra effekter än det var tänkt, trängselskatten är inte är rätt finansieringsmetod och Västlänken är samhällsekonomisk olönsam.

I årets rapport ”Statens satsningar på transportinfrastruktur – valuta för pengarna? (RiR 2012:21)” säger Riksrevisionen följande:

”En järnvägstunnel under Göteborg, som beräknas kosta 20 miljarder kronor att bygga. Här saknas information om nödvändiga tilläggsinvesteringar för att uppnå målen med Västlänken på mellan 20 och 35 miljarder kronor i beslutsunderlagen.”

Vidare anser Riksrevisionen att det finns en stor risk att framtida generationer får betala för dåligt tagna beslut av sina föregångare:

”Avstegen från dessa principer innebär att beslut om effektiva, men ofta politiskt obekväma, åtgärder skjuts över på framtida beslutsfattare. Denna nota kommer att hamna hos morgondagens skattebetalare.”

Kommunstyrelsens ordförande, Anneli Hulthén (S), säger i Svevias tidning På Väg nr 6:

”Enligt Riksrevisionen är Västlänken ingen samhällsekonomisk lönsam investering. Men det tycker Riksrevisionen egentligen inte om något.”

Med anledning av ovanstående ställer Vägvalet följande frågor till kommunstyrelsens ordförande:

  • Varför tar du inte Riksrevisionens kritik på allvar?
  • Anser du att det är rätt att lägga en skuld på framtida generationer?
Läs Riksrevisionens rapport här eller i dokumenten nedan.

Läs riksrevisorns, Claes Norgren, debattartikel i SvD ”Stor risk att pengarna satsas fel”.

Läs vår debattartikel i GP "Hulthén skickar fel signaler"

Vill du se övriga interpellationer och motioner som Vägvalet lämnat klicka här.

Presskontakt

Theo Papaioannou 
Partiledare, Vägvalet

Tel. 0734-42 45 42 
E-post: theo.papaioannou@vagvaletgbg.se

Vägvalets mål och syfte är att i första hand att häva beslutet om trängselskatter i Göteborg. Partiets främsta prioritering är frågor avseende trafik och infrastruktur.

Vägvalet ska med parlamentariska metoder driva de frågor som partiet företräder. Partiet ska bilda opinion, vinna väljare till partiet och i praktisk politik förverkliga idéer enligt partiets samhällssyn.

Vägvalet stödjer i övrigt alla förslag som syftar till att förbättra Västra Götalandsregionen och Göteborgs kommun och att tillskapa valfrihet för den enskilde medborgaren.