Vägvalet

Vägvalet lämnar remissvar inför tillåtlighetsprövningen för Västlänken

Pressmeddelande   •   Mar 05, 2012 07:15 CET

Vägvalet tillstyrker ej att regeringen tillåter planerad nybyggnad enligt alternativ Haga – Korsvägen, vilket Trafikverket valt för fortsatt planering och anser att projektet är så omfattande att en miljökonsekvensutredning är påkallad. Vägvalet yrkar även avslag med reservation av beslutebn att tillstyrka tillåtlighetsprövningen i trafik-, fastighets- och stadsbyggnadsnämnden i Göteborgs kommun.

Västlänken är, och kommer att förbli, ett projekt som är samhällsekonomiskt olönsamt. Trots en generös beräkning av inkomsterna blir det ekonomiska underskottet, enligt järnvägsutredningen, drygt 11 miljarder med en nettonuvärdeskvot av -0,57. Ett så olönsamt projekt bör inte genomföras.

Finansieringen är huvudsakligen tänkt att ske med trängselskatt från regionens bilister. Skatteuttaget motsvarar ungefär 1 kr höjning av kommunalskatten som i Göteborg redan ligger över riksgenomsnittet. Trängselskatten slår ojämnt. För de som drabbas uppstår en merkostnad på ca 800 kr per månad – mer än 30 % av jobbskatteavdraget försvinner i skattetillägget.

Kritiken mot Västlänken stärks nu ytterligare av Riksrevisionen som i december 2011 kom med sin rapport ”Medfinansiering av statlig infrastruktur (RiR 2011:28)”. Enligt Riksrevisionen är systemet med kommunal medfinansiering inte effektivt. Det finns en risk att man inte satsar på de projekt som är bäst för samhället som helhet och att det blir dyrare totalt än nödvändigt.

För att förstå och se hur trängselskatten påverkar olika lönenivåer rekommenderar vi att man tittar på www.räknautträngselskatten.se.

Det politiska läget i Göteborg är inte enigt som man försöker påvisa. Vägvalet har idag 5 mandat av 81 och motsätter sig genomförandet av Västlänken. Det finns en stor rimlighet att opinionen är emot ett genomförande av Västlänken. Det finns ett starkt motstånd mot trängselskatten i Göteborg där en majoritet av befolkning (60-70%) är emot.

Läs hela remissvaret i bifogat dokument.

Se missivbrev för tillåtlighetsprövningen här.

Se alla dokument tillhörande tillåtlighetsprövningen här.

Presskontakt:

Theo Papaioannou
Partiledare, Vägvalet

Tel. 0734-42 45 42
E-post: theo.papaioannou@vagvaletgbg.se

Vägvalets mål och syfte är att i första hand att häva beslutet om trängselskatter i Göteborg. Partiets främsta prioritering är frågor avseende trafik och infrastruktur.

Vägvalet ska med parlamentariska metoder driva de frågor som partiet företräder. Partiet ska bilda opinion, vinna väljare till partiet och i praktisk politik förverkliga idéer enligt partiets samhällssyn.

Vägvalet stödjer i övrigt alla förslag som syftar till att förbättra Västra Götalandsregionen och Göteborgs kommun och att tillskapa valfrihet för den enskilde medborgaren.