Vägvalet

Vägvalet upphör som parti

Pressmeddelande   •   Okt 11, 2018 10:00 CEST

Vägvalet lyckades tyvärr inte i valet 2018 bli representerade i kommunfullmäktige.

På ett extrainsatt årsmöte den 10 oktober beslutades i enlighet med styrelsens förslag att Vägvalet upphör som parti. Det sker vid slutet av 2018 efter nästan 9 år på den politiska arenan i Göteborg.

I januari 2010 skrev Theo Papaioannou ett öppet brev på nätet som en reaktion på att de styrande i staden beslutat införa trängselskatt. Detta trots att man sagt att det skulle föregås av en folkomröstning. Håkan Andersson kontaktade Theo och de två diskuterade vidare vad som kunde göras som en motreaktion på den nonchalans som uppvisades. Då det var ett valår grundande Theo och Håkan partiet med namnet Vägvalet. På agendan fanns tre frågor: 1. Stoppa trängselskatten 2. Stoppa Västlänken 3. Vi kräver en folkomröstning.

På sex månader lyckades Vägvalet få 5,32 av göteborgarnas röster, vilket gav fem mandat. Och under hösten, tre månader senare hade 28 000 namnunderskrifter samlats in för en folkomröstning som lämnades över till Göteborgs kommunfullmäktiges ordförande. Initiativet röstades sedermera ned 2011. Under 2012 beslutade sig GT för att genomföra ytterligare en namninsamling som cirka 90 000 skrev under. I valet 2014 röstade 57 % av göteborgarna nej i en folkomröstning.

Vägvalet kom in i fullmäktige igen i valet 2014, återigen med fem mandat. När kommunstyrelsen skulle tillsättas efter valet gjorde Vägvalet en teknisk valsamverkan med Martin Wannholt som gav koalitionen ”Samverkande göteborgare” en kommunalrådsplats. Under mandatperioden valde Martin Wannholt att skapa Demokraterna som efter att Vägvalet nu fått lämna kommunfullmäktige tar över stafettpinnen i kampen mot Västlänken och trängselskatten. Politiskt arbete maler långsamt och det är helt klart att Västlänken och trängselskatten är en nagel i ögat på de etablerade partierna och ett underbetyg för hur frågorna har hanterats. Vår förhoppning är att de styrande i staden tar signalerna på allvar eftersom valet 2022 kan komma att rita om den politiska kartan än mer. Att bygga stad i motvind är och har aldrig varit inget lyckat koncept.

Under dessa år har en kärntrupp arbetat hårt med att få ut Vägvalets övriga politik. Partiets största tillgång har varit dess medlemmar och förtroendevalda som engagerat sig starkt i Göteborg, med stadens bästa för ögonen. Detta är en av anledningarna till att avveckla partiet, så att dessa individer kan fortsätta sitt arbete via andra plattformar och bidra med sina erfarenheter.

Allt har sin tid, Vägvalet har gjort sin insats. Den är vi oerhört stolta över. Vi vill tacka alla som röstat på och arbetat för Vägvalet. Utan er hade Vägvalet aldrig överlevt i nästan nio år.

Claes Westberg
Partiledare, Vägvalet

Theo Papaioannou

Grundare och styrelseledamot Vägvalet

Håkan Andersson

Grundare och partisekreterare Vägvalet

Vägvalets mål och syfte är att driva politik där demokratin utgår från medborgarna och speglar deras vilja. Vi vill involvera medborgarna i den framtida politiken och har därför stort fokus på medborgarperspektivet. Målet är att medborgarens inflytande ska stärkas.

Vägvalet strävar efter att viktiga samhällsfunktioner som skola, äldreomsorg och barnomsorg ska vara likvärdiga oavsett var vi bor. Vi verkar även för att frågor avseende trafik, infrastruktur, kultur, miljö, stadsutveckling, företag, bostäder, arbete m.fl. återspeglar medborgarnas önskemål. Vår politik baseras på en god ekonomisk hushållning med medborgarnas skattemedel.

Vägvalet ska med demokratiska metoder driva de frågor som partiet företräder. Vi ska bilda opinion, vinna väljare och i praktisk politik förverkliga idéer enligt vår samhällssyn.