Vägvalet

Vägvalet yrkar avslag till fortsättning av projektet GoBiGas

Pressmeddelande   •   Mar 19, 2012 07:15 CET

GoBigas-projektet är en felsatsning som tyvärr spårat ur. Det råder stora osäkerheter om detta projekt överhuvud taget kommer att gå med vinst. Vägvalet kommer att yrka avslag om en fortsättning av projektet GoBiGas eftersom det skulle vara ytterligare slöseri med skattebetalarnas pengar.

I beslutsunderlaget inför kommunfullmäktiges sammanträde på torsdag den 22 mars går att läsa flera punkter som påvisar att det enda rätta är att lägga ned projektet.

Det finns en ekonomisk risk då investeringen beskrivs som ej lönsam. Den intäkt som genereras från den sålda biogasen, beräknas täcka anläggningens driftskostnader men inte dess kapitalkostnader.

Det råder stor osäkerhet om lönsamheten då den beror av vad som händer i omvärlden. De ekonomiska kalkylerna bygger på att biogasen säljs som fordonsgas och inga kalkyler är gjorda för annat försäljningsområde. Vi vet inget idag om råvarutillgången. Skogsindustrin vill gärna koka massa av grantopparna, värmeverken vill helst ha pellets att elda med, skogsägarna tycker att de skall stanna som gödning i skogen. Göteborg Energi AB:s kalkyl bygger på fortsatt skattebefrielse, något som också är osäkert.

Projektet har fördyrats med ca 300 miljoner kr vilket medför att projektets slutkostnad hamnar på ca 1,4 miljarder kr istället för ca 1,1 miljarder.

Kalkylunderlaget från GEAB är inte fullständigt på grund av s.k. affärshemligheter vilket gör det omöjligt att ta ett vettigt beslut.

Det råder tveksamhet om vad kommunfullmäktige egentligen beslutade 2008-11-13. Stadsledningskontoret skriver i beslutsunderlaget att det faller på sin egen orimlighet att kommunfullmäktige skulle ha tagit ställning till GoBigas då det först vid styrelsemötet inte förrän i slutet på 2010-12-16 fanns ett underlag att ta ställning till. Men inte ens då lyftes frågan av dåvarande styrelse till kommunfullmäktige.

Vägvalet finner även ingen anledning att Göteborg Energi AB får uppdrag att utvärdera om "GoBiGas etapp 2" ska genomföras.  

Läs beslutsunderlaget här.

Presskontakt:

Theo Papaioannou
Partiledare, Vägvalet

Tel. 0734-42 45 42
E-post: theo.papaioannou@vagvaletgbg.se

Vägvalets mål och syfte är att i första hand att häva beslutet om trängselskatter i Göteborg. Partiets främsta prioritering är frågor avseende trafik och infrastruktur.

Vägvalet ska med parlamentariska metoder driva de frågor som partiet företräder. Partiet ska bilda opinion, vinna väljare till partiet och i praktisk politik förverkliga idéer enligt partiets samhällssyn.

Vägvalet stödjer i övrigt alla förslag som syftar till att förbättra Västra Götalandsregionen och Göteborgs kommun och att tillskapa valfrihet för den enskilde medborgaren.