Vägvalet

Vägvalets Budget 2019 - kom gärna på måndag!

Pressmeddelande   •   Jun 10, 2018 10:35 CEST

Vägvalet lämnar förslag till budget 2019 för Göteborg Stad inom alla de olika områden som kommunen hanterar. Vi håller presskonferens på Gustav Adolfs torg klockan från kl 11.00 på måndag. Kom gärna och träffa partiledare Claes Westberg m fl . Vi är Göteborgs enda moderna folkrörelseparti som nu efter åtta år i kommunfullmäktige har utvecklat vår politik inom trafik, bostad, inflytande, lärande och omsorg. 

På plats kommer våra budgethandlingar att finnas. Du kan redan nu ta del av budgeten på vår hemsida www.vagvaletgbg.se

Välkomna!

Trafik

• Folkomröstningens valresultat, 57 % ska följas och trängselskatten ska avskaffas
• Västlänken ska stoppas – bygg istället exempelvis ”förstärkningsalternativet”
• Vi inför nolltaxa på spårvagnar och bussar mitt på dagen
• Stärk Göteborgs kollektivtrafik – Västlänken dränerar den på resurser
• Prioritera en ny älvförbindelse för båt, buss och spårväg istället för linbanan

Bostad
• Bygg ihop staden med bostäder, inte bara centralt utan även med förorterna
• Hantera stadens siluett varsamt – förtätning med måtta
• Fler byggemenskaper
• Satsa på egnahemsrörelse
• Bevara stadens grönområden och parker

Öka medborgarinflytandet – det behövs
• Fler ska få insyn i beslut och kunna påverka
• Unga ska få inflytande genom ungdomsfullmäktige
• Förstärk Göteborgsförslaget så fler få vara med och påverka
• Avskaffa Stadsdelsnämnderna
• Utveckla biblioteken till mötesplatser med mediatek

Lärande och omsorg – istället för prestigeprojekt
• Förskolans köer ska tas bort och förskolan ska utvecklas
• Värna om ungas hälsa med en ökad service genom nya familjecentraler
• Äldre och människor med funktionsnedsättning ska få värdig omsorg
• Bygg fler äldreboenden
• De äldres måltider ska kvalitetsförbättras

Skattepengarna är våra gemensamma pengar
• Använd skattemedlen förnuftigt
• Uppmärksamma stadens höga belåning
• Öppenhet om hur skattemedlen används
• Ordning och reda i finanserna

Vägvalets mål och syfte är att driva politik där demokratin utgår från medborgarna och speglar deras vilja. Vi vill involvera medborgarna i den framtida politiken och har därför stort fokus på medborgarperspektivet. Målet är att medborgarens inflytande ska stärkas.

Vägvalet strävar efter att viktiga samhällsfunktioner som skola, äldreomsorg och barnomsorg ska vara likvärdiga oavsett var vi bor. Vi verkar även för att frågor avseende trafik, infrastruktur, kultur, miljö, stadsutveckling, företag, bostäder, arbete m.fl. återspeglar medborgarnas önskemål. Vår politik baseras på en god ekonomisk hushållning med medborgarnas skattemedel.

Vägvalet ska med demokratiska metoder driva de frågor som partiet företräder. Vi ska bilda opinion, vinna väljare och i praktisk politik förverkliga idéer enligt vår samhällssyn.