Vägverket

Vägverket återtar ansvaret för RDS-TMC i Sverige

Pressmeddelande   •   Dec 09, 2009 09:06 CET


Vägverket och Destia har kommit överens om att avsluta sitt samarbete om RDS-TMC. Samarbetet innebar att Destia skulle överta ansvaret från Vägverket för att tillhandahålla tjänster inom RDS-TMC i Sverige. Nu har Vägverket återtagit ansvaret för den publika, nationella och öppna tjänsten RDS-TMC på P3-kanalen.

Destia står – som andra eventuella aktörer - fria att fortsätta tillhandahålla de tjänster man utvecklat och Vägverket ser positivt på en sådan utveckling.

Vägverkets strategi för tjänster av det här slaget är att de om möjligt ska hanteras på en konkurrensutsatt marknad och inte av en statlig myndighet. En handlingsplan för hur den publika delen av RDS-TMC-tjänsten ska hanteras i framtiden kommer att tas fram. Parallellt håller EU på att ta fram ett direktiv där man vill säkerställa en fri tillgång till trafiksäkerhetsrelaterad information till alla medborgare.


Fakta RDS – TMC (Radio Data System – Traffic Messages Channel) är en trafikinformationstjänst som används i GPS-navigatorer i fordon för att ge föraren dynamisk navigering om exempelvis olyckor och vägarbeten genom radio. Alla användare av GPS-navigatorer i Sverige kan ta emot Vägverkets tjänst om navigatorn har en RDS-TMC mottagare.

För mer information; Projektledare Lars Gisow, Vägverkets ITS-sektion, tel 0243 – 756 26