Vägverket

Vägverket fokuserar på invandrare i trafiken

Pressmeddelande   •   Aug 18, 2003 10:38 CEST

Invandrare är en heterogen grupp människor som behöver nås med information på olika sätt. Vägverket kommer att kraftsamla för att kommunicera trafiksäkerhet med dem.

Det finns påståenden att invandrare skulle vara mer inblandade i vägtrafikolyckor än andra. Idag finns inte några dokumenterade bevis att så är fallet. Däremot har t.ex. olika yrkesgrupper, däribland polisen, uppmärksammat att invandrare ofta inte använder bilbälte. Det är delvis utifrån detta som Vägverket beslutat sig för att närmare studera och påverka situationen.

Vad vill Vägverket?

- Vägverkets ambition är att arbeta fram ett nytt förhållningssätt till invandrare och trafiksäkerhet och konkretisera detta i en handlingsplan. Vägverket avser att skaffa sig en gedigen grundkunskap om invandrare, lyssna på deras behov och önskemål vad gäller trafiksäkerhet. Vi ska förstärka vår kompetens inom området, sa Vägverkets generaldirektör Ingemar Skogö vid årets Tylösandsseminarium som inleddes på måndagen.

-Vidare kommer vi att agera och påverka invandrare med konkreta åtgärder och information samt utveckla samarbetet med invandrargrupper och andra aktörer såsom polisen, NTF med flera, fortsatte Ingemar Skogö.

Vad gör Vägverket?

- Invandrarnas situation är inte okänd för Vägverket. Vi gör redan i dag en hel del för att underlätta, t ex finns teoriprovet för körkort översatt till flera av invandrarspråken för att underlätta förarprovet. Många föreningar får bidrag för information till invandrare. Särskilda projekt för att skapa kontakter och öka informationsspridning till invandrargrupper har redan genomförts över hela landet, avslutade Ingemar Skogö.