Vägverket

Vägverket fullföljer upphandlingen om trängselskatt

Pressmeddelande   •   Jul 05, 2004 08:31 CEST

Riksdagen beslutade den 16 juni 2004 om en lag avseende trängselskatt. I beslutet ingår ett försök med trängselskatt i Stockholm mellan den 12 juni 2005 och den 31 juli 2006. Därefter skall försöket utvärderas i en lokal folkomröstning i anslutning till valet hösten 2006.

Vägverket har den 27 maj 2004 av regeringen fått i uppdrag att senast den 1 september 2004 tillse att verket genom avtal tillförsäkras den utrustning som verket behöver för att utföra sina uppgifter i Stockholms kommun enligt lagen om trängselskatt. Stockholms stad påbörjade under år 2003 en upphandling av de tekniska systemen, och kommunfullmäktige har genom beslut den 1 juli 2004 gett Vägverket möjlighet att ta över upphandlingsarbetet.

Vägverket har efter noggrann prövning av de juridiska förutsättningarna med såväl externa som interna jurister kommit fram till att det inte föreligger något uttryckligt förbud mot att överta kommunens upphandling, och verket kommer därför inom kort att med Stockholms stad komma överens om de närmare formerna för detta.

– Detta innebär att planeringen av det av riksdagen beslutade försöket med trängselskatter i Stockholm fortsätter, säger Vägverkets generaldirektör Ingemar Skogö.

För ytterligare information:
Generaldirektör Ingemar Skogö, Vägverket, tel 070 - 597 51 40
Projektchef Birger Höök, Vägverket, tel 070 - 588 89 01Huvudkontoret


--------------------------------------------------------------------------------

Kommunikationsavdelningen: Postadress: 781 87 Borlänge. Telefon: 0243 - 750 00. Telefax: 0243 - 758 25. e-post: vagverket@vv.se
Informationsdirektör: Gunilla Lundberg Telefon: 0243 - 751 66. Mo bil: 070 - 321 93 44. Telefax: 0243 - 759 85. e-post: gunilla.lundberg@vv.se
Pressekreterare: Thomas Andersson Telefon: 0243 - 751 38. Mobil: 070 - 693 68 70. Telefax: 0243 - 759 85. e-post: thomas.andersson@vv.se