Vägverket

Vägverket genomför försök för bättre luftkvalitet på 7 platser i Stockholm

Pressmeddelande   •   Mar 09, 2006 08:47 CET

Vägverket
Region Stockholm
171 90 Solna
Sundbybergsvägen 1
www.vv.se
vagverket.sto@vv.se
Telefon: 0771-119 119
Texttelefon: 0243-750 90
Fax: 08-627 09 23
Pressmeddelande
2006-03-09 Nr: 6

Luftkvalitén i Stockholmsregionen uppfyller inte de krav på godtagbar luftkvalité som lagts fast inom EU och i Sverige. Stockholm är en av de städer i Europa som har högst partikelhalter under vintern och våren. För höga halter av partiklar har uppmätts på flera ställen, både utanför och i centrala Stockholm (E 4, E 18, Väg 73, Norrlandsgatan, Sveavägen, Hornsgatan). Därför påbörjar Vägverket Region Stockholm nu ett mer omfattande försök med dammbindning.

Under perioden februari – maj 2006 kommer Vägverket att dammbinda på 7 olika vägsträckor i Stockholmsregionen:

• E 4, sydväst om trafikplats Bredäng till Karlbergskanalen
• E 4, trafikplats Kista till strax norr om trafikplats Glädjen
• E 18, Bergshamravägen/Brunnsviken till trafikplats Bergshamra
• E 18.20 Björnnäsvägen till trafikplats Bergshamra
• E 18 trafikplats Bergshamra till trafikplats Viggbyholm
• Väg 73, trafikplats Farsta till trafikplats Gubbängen
• Väg 275, Traneberg till Ulvsundaplan

Dammbindning innebär att flytande CMA (calsium magnesium acetat) sprids ut på vägbanan för att binda det vägdamm som virvlar upp och sprider hälsofarliga partiklar i luften.

Dammbindningsåtgärder genomförs även av Stockholms stad i samarbete med Vägverket.

Dammbindning inte enda åtgärden
Det krävs dock fler åtgärder för att klara miljökvalitetsnormerna. Mer information om olika sätt att minska partikelhalterna finns i Länsstyrelsens åtgärdsprogram som togs fram 2004.

Mer information
Vägverkets webbplats: www.vv.se/miljo

Länsstyrelsens åtgärdsprogram: www.ab.lst.se

Stockholms stad, trafikkontoret: www.stockholm.se/tk

Stockholms och Uppsala läns luftvårdsförbund: www.slb.mf.stockholm.se/lvf/

Kontaktpersoner
Regionchef Susanne Lind, Vägverket Region Stockholm, tel: 073-332 73 50
Miljöstrateg Kerstin Gustavsson, Vägverket Region Stockholm, tel: 070-227 58 00

Birgitta Holmström
Informationschef
birgitta.holmstrom@vv.se
Direkt: 08-757 67 21
Mobil: 070-673 64 88
Fax: 08-98 23 23