Stockholms stad

Vägverket ger hedersomnämnande till ”Trendsetter”

Pressmeddelande   •   Nov 22, 2006 16:54 CET

Stockholms stad fick ett hedersomnämnande av Vägverkets Nationella råd för miljö och skönhet när Vägverkets miljöpris 2006 delades ut. Motiveringen löd ”Projektet Trendsetter syftar till att skapa bättre urbana trafikmiljöer i en tid när biltrafiken ökar. Stockholm stad driver arbetet på bred front. Projektet är ett samarbetsprojekt med flera europeiska städer. Dialoger förs med allt från bilindustri och drivmedelsproducenter till planerare och medicinska forskare.

Arbetet omfattar såväl restriktioner och förbättringar ÿ av cykelmiljöer, kollektivtrafik och parkeringsmöjligheter ÿ som upplysningar om sambandet mellan hälsa och miljö. Projektet tydliggör att breda angreppssätt är möjliga och framgångsrika”.

Gustav Landahl, avdelningsdirektör på Miljöförvaltningens plan- och miljöavdelning, tog emot diplomet.

- Projektet Trendsetter har pågått i fem europeiska städer, Graz, Pécs, Prag, Lille och Stockholm. Viktiga målsättningar i detta EU-projekt har varit framkomlighet, bättre miljö och en minskning av fossila bränslen.
Från Stockholm stad har, förutom Miljöförvaltningen, även Trafikkontoret och Renhållningsförvaltningen deltagit tillsammans med bland annat SL, Vägverket region Stockholm, AGA Gas och Statoil.

- Viktiga komponenter i projektet har varit smidigare byten mellan olika transportsystem, samordnade distributionssystem och logistikcentra, bilpooler, biogasfordon för sophantering, webbsidan trafiken.nu, adaptiva trafiksignaler som följer trafikflödet samt SL-bussar drivna av biogas.
Ett enskilt projekt som Gustaf Landahl berättade om var varudistributionen inom Gamla Stan.

- Varorna omlastas vid Söder Mälarstrand till en miljöbil som sedan distribuerar varorna i denna känsliga stadsmiljö.