Vägverket

Vägverket och Statens vegvesen föreslår namnet ”Svinesundsbron”

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2003 09:35 CEST

Vägverket och Norska Statens vegvesen föreslår att den nya E6-bron vid Svinesund ges namnet Svinesundsbron/Svinesundsbrua när bron öppnas den 7 juni 2005 samt att dagens E6-bro kallas Gamla Svinesundbron/Gamle Svinesundsbrua. Förslaget har nu skickats på remiss innan vägmyndigheterna i de bägge länderna tar slutlig ställning.

– Vi vill att namnet ska överensstämma på bägge sidor av gränsen. Dessutom är det viktigt att ha samma benämning som de flesta människor faktiskt använder, säger vägdirektör Per-Erik Winberg vid Vägverket Region Väst.

Nu har både de norska och svenska vägmyndigheterna skickat förslaget ”Svinesundsbron/Svinesundsbrua” respektive ”Gamla Svinesundbron/Gamle Svinesundsbrua” på remiss. På den svenska sidan har förslaget sänts till Länsstyrelsen, Västra Götalandsregionen och Strömstads kommun. De ombeds att yttra sig till Vägverket senast den 15 december 2003.

– För både trafikanterna och de som har uppdrag ute på vägen, till exempel polis och räddningstjänst, är det viktigt att ha entydiga namn för att skilja broarna åt. Med det här förslaget får broarna namn som är kopplade till platsen, är så gott som lika på norska och svenska och inte kan förväxlas, säger vägdirektörens motsvarighet i Østfold, distriktsvegsjef Olav Sætre.

I god tid före byggstart utlystes en namntävling, som utmynnade i en rad förslag. Dessa värderades av en kommitté som leddes av landshövding Göte Bernhardsson i Västra Götalandsregionen och fylkesmann Edvard Grimstad i Østfold. Kommittens ledamöter kom fram till tre förslag, Svinesundsbron, Vikenbron och Nya Svinesundsbron. I sin summering förordade Bernhardsson och Grimstad Vikenbron, men klargjorde att namnet Svinesundsbron också skulle få deras stöd. För ett år sedan undersökte Statens vegvesen vilken inställning invånarna i Østfold hade i namnfrågan. 68 procent föredrog Svinesundsbron, medan bara 24 procent anslöt sig till förslaget Vikenbron.

Norska Statens vegvesen har anpassat sitt förslag till svenskt språkbruk genom att lägga till ett ”s” i Svinesund(s)brua.

För mer information, välkommen att kontakta

Vägdirektör Per-Erik Winberg 031-63 52 04, mobil 070-563 52 04
Handläggare Jan Gustafsson 031-63 52 49, mobil 070-261 15 00

Distriktsvegsjef Olav Sætre, +47 69 24 35 13, mobil +47 911 82606
Informasjonsrådgiver Håkon Aurlien, +47 69 24 37 01, mobil +47 951 13750