Vägverket

Vägverket övertar upphandling

Pressmeddelande   •   Jul 06, 2004 09:04 CEST

Överenskommelsen mellan Stockholms stad och Vägverket om överlåtelsen av upphandlingen i samband med försöket att införa miljöavgifter undertecknades i dag.

För att underlätta överlämnandet kommer Vägverket och Stockholms stad att samverka i det fortsatta arbetet på flera olika sätt. Miljöavgiftskansliet bistår med rådgivning och information. Vägverket kommer att inrätta en styrgrupp där en företrädare för staden ingår. Vidare kommer Stockholms stad och Vägverket att tillsammans bilda ett gemensamt råd där man fortlöpande informerar om och samverkar kring det fortsatta arbetet.
Man är dessutom överens om att bilda en referensgrupp som ska innefatta regionala företrädare för att ge kontinuerlig information under försöksperioden.

Överenskommelsen innebär att Stockholms stad överlåter allt framtaget material som rör upphandlingen till Vägverket. Vägverket övertar även stadens rättigheter och skyldigheter som rör utrustning, system och tjänster för hantering av miljöavgifter inom Stockholms stad.

Kort bakgrund:
Riksdagen har den 16 juni 2004 beslutat om lag om trängselskatt och försök med trängselskatt i Stockholms kommun. Försöksperioden planeras att inledas den 12 juni 2005 och avslutas den 31 juli 2006. I samband med valet 2006 kommer en folkomröstning att genomföras i Stockholm.
Sedan tidigare finns en överenskommelse mellan Vägverket och Stockholms stad om det fortsatta arbetet med trängselskatt som godkändes av kommunfullmäktige den 1 juli 2004.

Frågor besvaras av stadsdirektör Bosse Sundling 070-47 29691