Vägverket

Vägverket Region Stockholm förstärker nu sin organisation för att öka kontakterna med allmänheten och näringslivet på Gotland

Pressmeddelande   •   Sep 30, 2003 09:52 CEST

Sven Ahlström har utsetts att vara ansvarig för kontakter med både allmänheten och näringslivet på Gotland. Sven Ahlström är också regionchefens företrädare på ön med samordningsansvar för Gotlandsverksamheten och med ansvar för planering och prioritering av ny verksamhet. Vägverkets avsikt är att bli mer aktiv i kontakterna med både allmänhet och näringsliv för att bättre tillgodose allas önskemål och behov.

- Vi ska lägga ner kraft på våra kunder och stödja de krav, behov och önskemål de kan förväntas ha, säger Sven Ahlström.

Har du frågor eller synpunkter om det gotländska väg- och transportsystemet så är du välkommen att ta kontakt med Sven per telefon 0498-29 23 02, mobil 0705-81 10 08 eller e-post sven.ahlstrom@vv.se.

Mer information
Ytterligare upplysningar kan lämnas av regionchef Hans Rode, tel: 08-757 66 70 eller Sven Ahlström, tel: 0498-29 23 02

Vägverket Region Stockholm
Lokalkontor Gotland
Box 1203, 621 23 VISBY
Besöksadress: Artillerigatan 13
Tel: 0498-29 23 00

Region Stockholm