Infracontrol AB

Trafikverket spar energi med smart belysningsstyrning

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2010 15:07 CET

Nu införs belysningsstyrning med Infracontrol Online även på Trafikverket Region Väst.
Det gör det möjligt att minska energiförbrukningen samtidigt som drift- och underhållsarbetet förenklas. Med Infracontrol Online kan man dessutom fortsätta vara fabrikatsoberoende och ha full frihet att handla upp och ansluta olika typer av styrenheter efter varierande behov.

Smartare styrning av väg- och gatubelysning har visat sig vara ett bra sätt att kunna spara mycket energi och förenkla drift- och underhållsarbetet. Vi har tidigare berättat om hur man i Stockholm, Malmö och på Arlanda styr belysning med Infracontrol Online som överordnat system. Nu införs lösningen även på Trafikverket Region Väst, för Trafikverkets belysningsanläggningar från Kungsbacka i söder till Stenungsund i norr.

- Syftet med den nya styrningen är att minska energiförbrukningen genom att kunna styra tänd- och släcktiderna, säger Berth Thorsson, Eltekniker/Elsäkerhetsansvarig, Trafikverket Region Väst. Hittills har vi inte haft den möjligheten eftersom styrningen varit utspridd på ett stort antal punkter.

Enligt Berth Thorsson ligger energikostnaden för belysningsanläggningarna på ca 15 Mkr/år. Han vill ännu inte uttala sig om den förväntade besparingen, den beror på hur mycket man kommer att kunna trimma tänd- och släcktiderna.

Men ett försiktigt räkneexempel baserat på en årlig drifttid på 4 000 h, visar att man kan spara ca 700 000 kr per år bara genom att tända belysningen en kvart senare och släcka den en kvart tidigare varje dygn. 

Lösningen bygger i det här fallet på att ca 350 belysningscentraler ute i regionen förses med en styrenhet av typ SC-200 från Capelon. Styrenheterna ansluts via GPRS till Infracontrol Online, som står för den centrala styrningen med hjälp av en befintlig ljusgivare placerad på Älvsborgsbron.

Trafikverket har använt sig av Infracontrol Online för övervakning av sina tekniska anläggningar sedan 2006. Det var naturligt att nyttja denna fabrikatsoberoende webbtjänst även för belysningsstyrning.

- Med Infracontrol Online har vi en samlad överblick och kontroll över alla våra olika tekniska anläggningar oavsett funktion eller fabrikat, säger Berth Thorsson. Det underlättar mycket för både oss och våra driftentreprenörer, eftersom vi har tillgång till alla funktioner via Internet och mobiltelefon.

Dessutom har Trafikverket fortsatt frihet att i framtiden kunna upphandla styrenheter utan att vara bunden till en specifik leverantör. Man kan därmed dra nytta av den tekniska utvecklingen på området och dessutom hålla nere kostnaderna.