Mandator AB

Vägverket väljer verksamhetssystem från Mandator

Pressmeddelande   •   Okt 15, 2004 11:23 CEST

Vägverket Produktion väljer Cenit som gemensamt projektverktyg för 500 användare. Affären är den hittills största för Mandators egenutvecklade verksamhetssystem.

Vägverket ska använda Cenit som övergripande verksamhetssystem inom affärsområdena Drift respektive Beläggning. Syftet är att effektivisera projekthanteringen hela vägen från anbud till slutfaktura.

- Avgörande vid vårt beslut var att Cenit täckte in stora delar av vår affärsprocess, säger Dan Hallin, IS/IT-chef, Vägverket Produktion. Vi ser möjligheter att minska floran av stödsystem och skapa ännu bättre förutsättningar för ett gemensamt arbetssätt ute i vår produktion. Mandators branschkännedom, särskilt inom beläggningssidan, var också en starkt bidragande orsak till vårt val av leverantör.

Systemet beräknas tas i drift under januari 2005. Implementering och eventuell vidareutveckling görs av konsulter från Mandators Linköpingskontor. Verktyget har utvecklats av Mandator, främst i samarbete med NCC Roads, men Tekniska Verken i Linköping har också varit aktiva i utvecklingen.

- Detta är en stor och strategiskt viktig affär för oss, säger Anders Jacobson, ansvarig för Cenit hos Mandator. Ekonomiskt ger den naturligtvis ett betydande tillskott, men på lång sikt är kanske det viktigaste att vi genom Vägverket Produktions val hoppas kunna göra Cenit till något av branschstandard, främst inom beläggningsområdet.

Vägverket Produktion är en affärsenhet inom Vägverket. Enheten, som omsätter ca 6 miljarder kronor, arbetar med byggande samt drift och underhåll av vägar och anläggningar inom privat och offentlig sektor.

För mer information, vänligen kontakta:
Anders Jacobson, tel: 013-37 48 00

Om Cenit:
Cenit är ett helt igenom modulbaserat projektstyrningsverktyg, främst inriktat på stora företag, som driver hela eller delar av sin verksamhet i projektform. Det innehåller moduler för projekt, anbud, avtal, anbudskalkyl, produktionskalkyl, budget, avstämning/prognos, bokförda intäkter och kostnader, grafisk aktivitets- och resursplanering, dokumenthantering, tidrapportering och fakturaunderlag. Mandator har tidigare framgångsrikt levererat Cenit till bl a Tekniska Verken i Linköping, NCC, PEAB, Vägverket, Landstinget i Uppsala och Nacka Energi.Mandator AB är ett IT-konsultföretag som ökar kundernas konkurrenskraft genom teknisk stabilitet samt höjd inre och yttre effektivitet. Mandators prioriterade sektorer är offentlig sektor, telekom och tillverkningsindustri. Bland kunderna finns Apoteket, Ericsson, FMV, General Electric, Lantmäteriverket, NCC, kommuner i Sverige, Posten, SAAB, Sandvik, Stockholms Stad, Symbian, Tekniska Verken i Linköping, Tele2, Vodafone, Volvo Personvagnar och Volvo Group. Mandator är noterat på Stockholmsbörsens O-lista och har 400 medarbetare i fem länder. Läs mer om Mandator på www.mandator.se.