Justitiedepartementet

Väktare och ordningsvakter föreslås få rätt att ta alkoholutandningsprov i svenska hamnar

Pressmeddelande   •   Sep 03, 2008 11:20 CEST

F.d. justitieombudsmannen Nils-Olof Berggren har haft i uppdrag att överväga om fler yrkeskategorier än i dag ska få möjlighet att ta nykterhetsprov för att förhindra eller upptäcka rattfylleribrott. Han har i dag överlämnat promemorian Alkoholutandningsprov i svenska hamnar (Ds 2008:68) till justitieminister Beatrice Ask.

För att möjliggöra fler nykterhetskontroller av fordon som ankommer med bilfärjor till Sveriges hamnar föreslås att en polismyndighet ska kunna förordna en väktare eller en ordningsvakt att ta alkoholutandningsprov i form av s.k. sållningsprov. Denna möjlighet ska vara geografiskt begränsad till hamnars landområden. Innan en väktare eller en ordningsvakt får ett förordnande, ska han eller hon genomgå en särskild kompletterande utbildning.

Väktare och ordningsvakter föreslås få stoppa ett fordon för provtagning. De ska emellertid inte ha rätt att använda våld när stoppningsrätt av fordon utövas. Befogenheten för väktare och ordningsvakter att ta sållningsprov ska inte heller vara förenad med några andra särskilda befogenheter.

Vid provtagningen ska väktaren eller ordningsvakten stå under ledning av en polisman som ska finnas omedelbart tillgänglig på kontrollplatsen. När ett sållningsprov som en väktare eller en ordningsvakt tar visar positivt resultat, kan polismannen ta över och vidta de utredningsåtgärder resultatet föranleder.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 juli 2009 och gälla till och med den 30 juni 2012. I promemorian föreslås att Rikspolisstyrelsen efter denna period ska utvärdera verksamheten.


Kontakt:
Martin Valfridsson
pressekreterare hos Beatrice Ask
08-405 47 22
0702-74 10 22

Nils-Olof Berggren
Utredare
070-733 58 41

Henrik Fernqvist
Utredningssekreterare
031-701 53 67-------------------------
Relaterade publikationer
-------------------------
Ds 2008:68 Alkoholutandningsprov i svenska hamnar (http://www.regeringen.se/sb/d/9989/a/110108)