Newsroom AB

Väl förberedda klarade FordonsGas krisen

Pressmeddelande   •   Feb 11, 2010 08:30 CET

Om en kris inträffar är det skönt att vara förberedd. Det fick FordonsGas Sverige AB erfara när det plötsligt inträffade en explosion vid en av deras tankstationer och två personer skadades. Företaget agerade genast efter den krisplan man tagit fram tillsammans med PR-byrån Newsroom ett par år tidigare.

– Vi fick verkligen känna på vad en kris innebär innan det stod klart vad som hade orsakat olyckan och att vi inte bar ansvaret,  säger FordonsGas marknadschef Tula Ekengren.  

Sent på fredagskvällen den 15 januari fick FordonsGas VD Bo Ramberg ett telefonsamtal. En explosion hade inträffat på ett av företagets tankställen. Två personer var förda till sjukhus, varav den ena hade mist foten i explosionen.

Bo Ramberg agerade direkt efter företagets krisplan. En krisgrupp informerades om vad som hade hänt och stod beredda att agera. Bo själv begav sig direkt till tankstationen och marknadschef Tula Ekengren lade upp den förberedda krishemsidan där information presenterades löpande under de närmsta dygnen.

Telefonsamtalen från media lät inte vänta på sig. I krisplanen fanns tydliga riktlinjer för vad företaget skulle säga i det första kritiska skedet – inga spekulationer, visa medkänsla med de drabbade och låt media förstå att ni tar olyckan på största allvar. 

– Det kändes oerhört skönt att veta att vi var väl förberedda. Vi hade bara att följa de olika stegen i krisplanen och behövde inte känna oss oroliga för att glömma något eller uttala oss på ett sätt som kunde tolkas fel av media. Dessutom fanns Newsrooms konsult hela tiden tillgänglig som extra backup, säger Tula Ekengren.

Olyckan visade sig bero på att man försökt tanka en vanlig gasoltub med hjälp av en hemmagjord adapter. Detta trots varningstexter på flera språk. Ansvaret låg helt utanför FordonsGas. Så fort det stod klart ringde man upp media och berättade vad som hänt och hur man undviker att likande olyckor ska inträffa. Samma information lades även upp på hemsidan – allt för att eventuellt oroliga bilister som tankar gas skulle kunna känna sig lugna.

FordonsGas lyckades snabbt och effektivt nå ut med information och företaget kunde gå stärkta ur krisen – både internt där man visat att man klarat av en kris på ett mycket bra sätt, men även genom att visa på ansvarstagande och ett snabbt agerande gentemot sina kunder.


För mer information, kontakta:
Gun Rosendahl, 031-712 40 04

Fakta om Newsroom: Newsroom är en PR-byrå som undersöker, analyserar, utvecklar och producerar extern och intern kommunikation åt företag och organisationer.
Vi ökar lönsamheten och höjer kompetensen hos våra kunder genom effektiv och strategisk kommunikation.
Newsroom har 14 anställda. Vårt huvudkontor finns sedan 20 år tillbaka i Göteborg.