Länsstyrelsen i Västernorrland

Väl pessimistisk glesbygdsrapport tycker landshövding Gerhard Larsson

Pressmeddelande   •   Nov 29, 2006 14:46 CET

I media idag i länet refereras till pressrelease om glesbygdsverkets årsbok där en växande utflyttning från glesbygden och problem är dominerande.

- Tittar vi på Västernorrländsk statistik och utveckling så har jag inte anledning att vara så pessimistisk, säger landshövding Gerhard Larsson. Vi ser flyttmönster åt båda hållen. I Sundsvallsområdet ökade befolkningen på landsbygden markant under 2005, det vill säga under det år Glesbygdsverkets statistik avser. På landsbygden i Ånge, Sollefteå och Kramfors kommuner är befolkningsutvecklingen dock mer problematisk. När det gäller den mest avlägsna landsbygden, det man kallar glesbygd, hade Västernorrland ett i stort sett oförändrat antal boende (- 8) år 2005. För länets glesbygd är det totalt sett en klar för bättring jämfört med året innan då glesbygdsbefolkningen minskade med 88 personer. Det kan också jämföras med år 2002 då länets glesbygd minskade med 224 personer. Under de tre första kvartalen 2006 har länet som helhet ett positivt flyttöverskott med 734 personer. Vi ser också i senare statistik att nyföretagandet nu växer i glesbygden, inte minst i Sollefteås inland.


- Nu gäller det att intressera allt fler människor för vår natursköna, rogivande landsbygd och att samhällsservicen stärks i glesa områden. Detta är ledstjärnan i det landsbygdsprogram, som vi arbetat fram och som nu är på remiss runt om i länet. Avsikten är att länsstyrelsens styrelse beslutar om detta program under december månad och att det skall gälla från 2007. Inom ramen för programmet kommer det finnas möjligheter till att stötta och stärka landsbygden ännu mer, säger Gerhard Larsson.