Lifecap AB

Välanpassade, högpresterande flickor riskerar att falla offer för missbruk.

Pressmeddelande   •   Jul 06, 2009 08:22 CEST

Har du en flicka som går på högstadiet eller gymnasiet i din närhet? Är hon ambitiös och duktig? Är hon väluppfostrad och trevlig? Kommer hon hem med högsta betyg? Många unga kvinnor bär på en inre, självpåtagen stress, som gör att de ständigt pressar sig till att nå toppresultat. Depressioner och psykiskt dåligt mående drabbar alltfler unga.

Vad kommer det sig att många unga kvinnor pressar sig till det yttersta för att få högsta betyg? Varför är stressen så hög i denna grupp? Vilken är anledningen till att alltfler ungdomar söker läkare för psykiskt dåligt mående, och ordineras olika typer av antidepressiv medicin (ofta beroendeframkallande)? I en diskussionspromemoria från Narkotikakommissionen framgår att framförallt unga kvinnor anger att de testat, eller skulle vilja testa, droger för att orka med alla krav och för att de mår dåligt och känner sig stressade. Vad kan vi vuxna göra för att underlätta ungdomarnas situation?

Tyvärr mår många ungdomar så pass psykiskt dåligt, att de tar till de receptbelagda preparat som erbjuds. Oroliga föräldrar tar med sina skyddslingar till läkarna, som ordinerar antidepressiv medicin. Föräldrarna saknar kanske kännedom om att det faktiskt går att få bukt på en stor del av det psykiskt dåliga mående som drabbar människor med hjälp av samtal och ökad kunskap. Och även om föräldrarna känner till detta, är köerna till BUP ((barn och ungdoms psykiatrin) ofta långa och även här möts man ibland av rådet att medicinera.

Många emotionella problem kan åtgärdas med hjälp av samtal. Om vi man tar tag i problemet tidigt så kan det räcka med några få samtal. Om man väntar, och hoppas på att enbart medicinering ska hjälpa tar det längre tid. Det finns enorma belopp att tjäna på lång sikt, dessutom görs stora emotionella vinster i form av att klienter och deras anhöriga hittar tillbaka till ett bra mående om den här typen av problem hanteras på ett tidigt stadium. Life CaP Centret är ett privatägt alternativ. Här gör vi vad vi kan för att hjälpa unga människor som kontaktar oss. Tyvärr är det är som att försöka tömma Atlanten med en matsked.

I våra program matchas alltid terapeut med klient så att vi hittar en bra personkemi. Nedlagd tid beror av problemets art, det kan röra sig från en halv dag till flera veckor (vid gravt missbruk). Programmen är kvalitetssäkrade enligt ISO 9001:2000 och vi är politiskt och religiöst oberoende. Har du frågor runt upplägg, ring vår programansvarige, Jörhan, på telefon 08-54595943 eller skicka ett mail till jorhan@lifecap.se .

Life CaP anordnar även terapeututbildningar, och erbjuder relations -, kvinno-, och ledarskapskurser. Vi har även en jourtelefon som bemannas av utbildad terapeut med tystnadsplikt. Slå en signal till 0900-107 10 10 (samtalet kostar 15 kronor per minut).

Gaya Pienitzka

Energiterapeut, Författare, Vd

Telefon: 08-545959 47

Life CaP Centret AB

www.lifecap.se