FRII Frivilligorganisationernas insamlingsråd

Välbesökt seminarium om avdragsrätt för gåvor

Pressmeddelande   •   Jul 02, 2013 14:10 CEST

Sedan 1 januari 2012 kan den som vill skänka pengar till goda ändamål göra skatteavdrag. Men det gäller långt ifrån alla. Reglerna uppfattas som krångliga och godtyckliga både för givare och mottagande organisationer. Idag är det bara ett begränsat antal ideella verksamheter som omfattas av avdragsrätten och många givare kommer inte ens i närheten av de beloppsnivåer som systemet kräver.

Välbesökt seminarium om avdragsrätt för gåvor

Tisdagens Almedalsseminarium om avdragsrätt för gåvor som arrangerades av FRII, Frivilligorganisationernas insamlingsråd, engagerade många. Förutom en paneldiskussion presenterades FRIIs rapport som beskriver hur avdragsrätten har fungerat hittills och vilka steg som skulle behöva tas för att få en fungerande avdragsrätt. Rapporten innehåller även resultatet av en färsk Sifoundersökning som visar vad svenska folket tycker om möjligheten till avdragsrätt för gåvor.

-  Att ge är att få känna stolthet och delaktighet och den möjligheten ska inte vara förbehållen de med viss inkomst. Alla ska ha möjlighet att ge och fler ska stimuleras att göra nytta för samhället. En avdragsrätt som är utformad så att den stöttar en bred folkfilantropi kan bidra till detta, säger Maria Ros Jernberg, generalsekreterare FRII.

-  Men vi måste utveckla avdragsrätten. Idag är den alldeles för begränsad. Det är inte bara en mängd ändamål som står utanför systemet, t ex miljöarbete och mänskliga rättigheter, det är också många givare som aldrig kommer i närheten av de beloppsgränser som måste uppfyllas. , fortsätter Maria.

Under seminariet lämnade Miljöpartiet tydligt besked gällande avdragsrätt för gåvor. Mats Pertoft (Mp) betonade vid flera tillfällen under seminariet Miljöpartiets positiva inställning till avdragsrätt för gåvor. Det man varit - och är - emot är den snäva utformning skattereduktion för gåvor har fått. En utformning som innebär att en mängd ändamål -och därmed givare - idag står utanför systemet för skattereduktion. Pertoft uttryckte att det var just snävheten man inte kunde ställa upp på när reformen skulle genomföras, men att miljöpartiet i princip alltid varit positivt inställda till en avdragsrätt för gåvor.

Från moderaterna deltog Henrik von Sydow som under seminariet inte gav ett klart svar på när en översyn av reformens utformning kan ske. Ett svar som FRII hade hoppats på att få eftersom det är FRIIs övertygelse att ett antal förändringar måste ske för att reformen ska kunna nå sin fulla potential istället för att som nu riskera ett antal negativa konsekvenser. Glädjande var dock att Henrik von Sydow (M) så tydligt satte stort värde på den rapport som FRII tagit fram och också bjöd in FRII att delta i den översyn som ska ske. Nu kvarstår besked om när det arbetet ska påbörjas.

Paneldeltagarna från den ideella sektorn framförde argument för att systemet med skattereduktion för gåvor måste förändras och att de nödvändiga steg som måste tas handlar om att godkänna flera ändamål och att ändra beloppsgränserna. 

- Det finns ett givarintresse och det är viktigt att vårda detta. Det är glädjande att moderaterna öppnar för en översyn, men jag hoppas att den kommer snart så att vi inte förlorar det givarintresse som finns och inte heller riskerar alltför långtgående negativa konsekvenser som en följd av dagens snäva utformning, säger Per Westberg, vice generalsekreterare på Unicef Sverige.

Seminariet i form av en panel leddes av Kattis Ahlström, generalsekreterare för BRIS. Medverkade gjorde också Maria Ros Jernberg, Generalsekreterare, FRII. Håkan Wirtén, Generalsekreterare, WWF. Hélène Benno, Generalsekreterare, MinStoraDag, Elisabet Dahlin, Generalsekreterare, Rädda Barnen, Henrik von Sydow, Riksdagsledamot ordf skatteutskottet, Moderaterna, Mats Pertoft, Riksdagsledamot ledamot skatteutskottet, Miljöpartiet.

Den rapport som FRII släppte i samband med seminariet finns tillgänglig här

Kontaktperson: Maria Ros Jernberg, generalsekreterare FRII, 0736-612 293


Den Sifoundersökning som FRII låtit göra visar att en stor majoritet av den vuxna svenska allmänheten är positiva till avdragsmöjligheten. 72 procent har svarat att avdragsmöjligheten är bra, medan 19 procent anser att den är dålig. Det borgerliga blockets väljare är något mer positiva till avdragsmöjligheten än andra väljare. De väljare som sticker ut ur mängden är dock Miljöpartiets där 79 procent av dessa tycker att avdragsrätt för gåvor är bra. Lägst andel väljare som tycker att avdragsrätten är bra har Sverigedemokraterna. Kännedomsnivån har ökat signifikant sedan 2012, då motsvarande mätning genomfördes. I år säger 30 procent att de känner till vad avdragsmöjligheten innebär. Förra året var motsvarande andel 17 procent.

Ungefär tre av fyra svenskar  (73 procent) menar enligt Sifoundersökningen att det är viktigt att ändra det beslut som ligger till grund för dagens regler gällande skatteavdrag för gåvor till ideella organisationer, där vissa områden är exkluderade. De som känner starkast för detta är Miljöparitets- (84 procent) och Vänsterpartiets väljare (80 procent).


FRII är en branschorganisation som verkar för goda förutsättningar och ökat förtroende för insamling till goda ändamål. Det gör vi genom kvalitetsarbete, kompetensutveckling, opinionsbildning samt stöd och råd till våra medlemmar.