Huddinge kommun

Välbesökt seminarium om gängkriminalitet

Pressmeddelande   •   Sep 14, 2012 12:46 CEST

I veckan arrangerade Huddinges brottsförebyggande råd ett välbesökt seminarium om gängkriminalitet och samverkan mot organiserad brottslighet. Några av talarna var Amir Rostami och Jerzy Sarnecki.

– Syftet med den här dagen var att ge oss i Huddinge mer kunskap om hur man bäst motverkar och förebygger organiserad brottslighet. Under året har vi blivit varse behovet av att stärka samverkan med andra aktörer och detta seminarium kan ses som en början på den resan, säger Christian Ottosson (C), ordförande i Huddinges brottsförebyggande råd.

Tjänstemän, poliser och politiker var den främsta målgruppen med seminariet. Utgångspunkten var dels den lyckade samverkan mellan kommun och polis i våras och dels det nya politiska uppdrag som den politiska majoriteten i Huddinge kommun initierat inför 2013 för att motverka organiserad brottslighet.

Amir Rostami redogjorde för polisens gängpreventiva arbete som gett mycket kunskap om hur man bör jobba med gäng och han underströk vikten av en grundlig och tidig analys och samverkan mellan alla relevanta aktörer, något han kallade “holistic policing”.

Anders Göransson och Tommy Bergström från Södertäljepolisen beskrev vilka metoder och teoretiska modeller som har använts för att analysera problemet med de kriminella nätverken i Södertälje. De var båda väldigt nöjda med den gränsöverskridande samverkan som har kommit till stånd i Södertälje.

Slutligen beskrev Jerzy Sarnecki, professor i kriminologi, vilka faktorer som gör att barn i unga åldrar riskerar att bli kriminella om de eller deras föräldrar inte får något stöd.

För mer information om seminariet och om brottsförebyggande rådet i Huddinge: http://huddinge.se/hubra

 För mer information kontakta:
Christian Ottosson (C), kommunalråd, ordförande för brottsförebyggande rådet. Tel: 08-535 313 54