Nordens välfärdscenter

Välfärd i fokus för årets Magasin

Pressmeddelande   •   Maj 26, 2014 13:52 CEST

Även i år publicerar Nordens Välfärdscenter ett Magasin som både blickar tillbaka på det gångna året och ser fram mot vad som skall komma.

I årets Magasin utvecklar den svenske författaren, historikern och samhällsdebattören Gunnar Wetterberg sina tankar om Norden som en förbundsstat. Den nya staten skulle både bli en ekonomisk maktfaktor och en inflytelserik aktör på den internationella scenen.

Bland övrigt innehåll märks funderingar om äldreomsorgen nu och i framtiden, signerade Susanna Huovinen och Maria Larsson, ministrar i Finland respektive Sverige med äldreomsorgen inom sina ansvarsområden; I artikeln "Hashpolitikens dilemma" visar författaren Kim Møller att samhället har hanterat förbudet mot hash på olika sätt i olika tider; NVCs projektledare Lidija Kolouh-Söderlund berättar om det nya projektet "Unga in i Norden"; en artikel om Malmökommissionens arbete belyser hur ett samhälle kan arbeta på ett strukturerat sätt för att motverka ojämlikhet; Susanna Alakoski skriver utifrån sina egna erfarenheter om hur det är att växa upp i en fattig familj.

Detta är bara en del av årets Magasin. Ladda ner för att läsa årets kompletta Magasin!


Nordens Välfärdscenter, NVC, är en institution under Nordiska ministerrådet.