Akademikerförbundet SSR

Välfärden och det politiska ledarskapet är stora problem i kommunerna, anser ekonomicheferna. Ny undersökning ”Med viktigt uppdrag - ekonomichef i kommunen” redovisas.

Pressmeddelande   •   Okt 18, 2005 08:59 CEST

Tre av tio ekonomichefer i kommunerna tycker att det politiska ledarskapet fungerar dåligt när det gäller ledning av verksamheten i kommunen. Av de kvinnliga cheferna är siffrorna ännu sämre där hela 41 procent tycker att den politiska ledningen av kommunen är dålig.

Akademikerförbundet SSR har låtit Temo intervjua kommunernas ledande ekonomiska tjänstemän. Vi har också intervjuat stadsdelarnas ekonomiansvariga i Stockholm, Göteborg och Malmö. Intervjuerna gjordes under tiden 21 september till den 4 oktober. Totalt har 252 intervjuer genomförts.

Av kommunernas ekonomichefer anser 40 procent att resurserna inte räcker till för att bygga en bra välfärd för alla.
-Ett mycket allvarligt resultat då generell välfärd är fundamentet i svensk politik. Trygghet och tillväxt är varandras förutsättningar. Alla politiska partier vet att en grundtrygghet för alla ger en arbetsmarknad som fungerar och ett samhälle som utvecklas. Detta är politikens ansvar och de måste våga prioritera. Den politiska ledningen bör kommunicera en politik där välfärdsuppdragen tydligt anges, säger Akademikerförbundet SSRs ordförande Christin Johansson.

Ekonomens uppdrag är att ge välunderbyggda beslutsunderlag till de politiska beslutsfattarna. Det händer att de professionella bedömningarna tvingas ge vika för politiska krav. I vår undersökning säger nästan en av tio av ekonomicheferna att de utsatts för påtryckningar från ledande politiker inom kommunen, att visa upp ett mer positivt ekonomisk läge än de själva på professionella grunder ansett motiverat. För de som ligger i ett högre löneläge har påtryckningarna varit betydligt större.

-Kanske kan vi tolka det som att påtryckningarna kan bero på att dessa ekonomichefer representerar de största kommunerna och att politikerna där är mer utsatta och därmed mindre noga med etiken? fortsätter Christin Johansson.

-Vår undersöknings resultat borde leda till eftertanke. Om välfärden ska utvecklas och förbättras är det inte bara nödvändigt med resurser, lika viktigt är det med politiska visioner och mål, avslutar Christin Johansson

Hela undersökningen kan läsas på Akademikerförbundet SSRs hemsida; www.akademikerforbundetssr.se.
Telefon till förbundsordförande Christin Johansson 0708-17 44 59 och till ombudsman Bernt Jakobson 0708-17 44 32.Press- och kommunikationschef Stina Andersson • 070-618 44 87 • 08-617 44 87 • stina.andersson@akademssr.se

Akademikerförbundet SSR organiserar 48.000 ekonomer, samhällsvetare, personalvetare, beteendevetare och socionomer. Förbundet är det fjärde största inom centralorganisationen SACO.