Hjälpmedelsinstitutet

Välfärdsteknologisnurran beräknar kostnaderna för hemtjänst i din kommun

Pressmeddelande   •   Okt 04, 2012 14:05 CEST

Välfärdsteknologisnurran gör snabbt en kalkyl på vad införande av e-hemtjänst kan betyda för ekonomin i din kommun. Antalet människor över 80 år med behov av hjälp från samhället ökar stadigt. E-hemtjänst kompletterar den vanliga hemtjänsten och bidrar till att höja livskvaliteten hos användarna.

Snurran är framtagen inom regeringsuppdraget Teknik för äldre som drivs av Hjälpmedelsinstitutet. Den visar att kommunerna gör besparingar på flera miljoner om man satsar på välfärdsteknologi i hemtjänsten. E-hemtjänst erbjuder användare av hemtjänst­ att få delar av den utförd med hjälp av kommunikations­teknik.

– Välfärdsteknologi på äldres villkor innebär ökad trygghet och livskvalitet, samtidigt som det är ekonomiskt fördelaktigt för kommunen, säger Magdalena Marklund, projektledare för Teknik för äldre. Enligt vår kartläggning ”Välfärds­teknologi inom äldreomsorgen” är ekonomin det största hindret för att införa välfärdsteknologi i äldreomsorgen, men välfärdsteknologisnurran visar istället på nettobesparingar.

­I välfärdsteknologisnurran jämförs dagens beräknade kostnader och besparingar vid införande av e-hemtjänst med kalkylerade kostnader för år 2025. Den samhälls­ekonomiska effekten visar sig redan efter ett och ett halvt år om man väljer att införa e-hemtjänst som komplement till vanlig hemtjänst.

Beräkna kostnaderna i din kommun på www.teknikforaldre.se/valfardsteknologisnurran  

För mer information
Magdalena Marklund, projektledare, 08-620 17 71, magdalena.marklund@hi.se
Johanna Grönkvist, pressansvarig, 08-620 18 33, johanna.gronkvist@hi.se

Hjälpmedelsinstitutet - ett nationellt kunskapscentrum

Vår kunskap bidrar till ett bättre samhälle för människor med funktionsnedsättning. Våra ägare är staten och Sveriges Kommuner och  Landsting.