Almega

Välj helg själv

Pressmeddelande   •   Feb 02, 2007 10:00 CET

Det bör vara upp till den anställde att välja helgdagar utifrån egen religiös övertygelse. Därför vill Almega Tjänsteförebunden och Svensk Teknik och Design komma överens med sina fackliga motparter Sif, Sveriges Ingenjörer och Sveriges Arkitekter om ett konfessionslöst avtal.

Flera medarbetare på företagen har annan religiös övertygelse än den kristna. Det känns då märkligt att påtvinga dessa människor att vara ledig på kristna helger i stället för de dagar som är viktiga för dem.
- Vi hoppas komma överens med facket att medarbetares religiösa övertygelse ska avgöra vilka helgdagar som ska tas ut. Detta är också något DO har krävt, säger Magnus Kendel, chefsförhandlare på Almega.

Parternas avtalskrav överlämnades den 22 januari. Förhandlingar beräknas påbörjas i mars och vara klara i maj. Kravet om religionsneutrala helgdagar är ett av elva krav som arbetsgivarna ställt i förhandlingarna. Kravet lyder:
"En anpassning av ersättningsreglerna för ett konfessionslöst avtal."

I våras (14 mars 2006) påtalade DO (diskrimineringsombudsmannen) i remissvaret Partiell ledighet SOU 2005:106 till regeringen, att:
"DO, vill dock, i detta sammanhang, poängtera vikten av att skapa lika förutsättningar för alla oavsett etnisk tillhörighet eller religion att delta i arbetslivet. Detta förutsätter bland annat att frågan om möjligheten att delta i religiösa eller nationella ceremonier eller helgdagar hanteras av arbetsmarknadens parter inom kollektivavtalssystemet samt inom ramen för de krav som lagen (1999:130) om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet på grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning ställer på arbetsgivare. De facto har etniska eller religiösa minoriteter inte samma möjligheter i dessa hänseenden."

För mer information:
http://www.almega.se/press

Magnus Kendel
chefsförhandlare
tel. 08-762 69 64
mobil. 070-345 69 64

Anders Broberg
presschef
tel. 08-762 68 59
mobil. 070-345 68 59

Almega är tjänsteföretagens arbetsgivarorganisation med cirka 8 600 medlemsföretag med sammanlagt 350 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska service- och tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. 2006 blev Almega utsedd till Årets Lobbyist.