Oxyma Innovation

Välja etableringsort i Kina

Pressmeddelande   •   Okt 13, 2010 15:29 CEST

Källa: Artikel ur Oxyma Innovations nyhetsbrev
Läs nyhetsbrevet i sin helhet


Exportrådet har många års erfarenhet av svenska företags affärer i Kina. Jens Wernborg är chef för Exportrådets kontor i Taipei, Hongkong och Kanton (Guangzhou). Han har jobbat med dessa frågor i mer än 10 år och har massor med kunskap inom området att starta upp en produktion i Kina.

Det är ett stort steg att gå från inhemsk eller europeisk produktion till en produktion i Kina. Det första som skall redas ut innan en flytt ens övervägs är varför produktionen ska läggas i Kina. Vilka fördelar finns, och inte minst, vilka nackdelar finns. När svaret på den frågan är tydlig kommer frågor som: Var i Kina? Hur ska det göras?

Kina är stort. Ca 2 gånger så stort som Västeuropa. Det högutvecklade städerna står i stark kontrast med den lågutvecklade landsbygden. Varje provins är som ett eget land och det går knappt att jämföra de olika delarna med varandra. När en nyetablering ska ske så måste fördelar vägas mot nackdelar, magkänsla vägas in med fakta. Valet av etableringsplats kan bli avgörande för framgång.

- Alla företag har olika krav, förutsättningar och behov, därför finns inget enkelt svar på vart man bör etablera sig. Det krävs fundering och efterforskning. Säger Jens.

Han säger att man kan förenkla bilden något genom att dela upp det i kust och inland. Kuststäderna är mer utvecklade, har bättre logistikmöjligheter, där finns många företag etablerade, det går ofta snabbt att ta sig till och från flygplatser, och städerna lockar mer arbetskraft och har fler högutbildade. Dessa städer har dock på grund av detta högre löner, högre tyck och konkurrens på fabrikerna vilket ofta ger en ”arrogantare” attityd bland fabriksägarna jämfört med i inlandet. I kuststäderna finns även problemet med migrationsarbetskraft, då folk från inlandet kommer och jobbar periodvis och tar med sig kunskapen när de lämnar vilket kan ge varierande kvalitet på produktionen. Det finns också ofta CSR (Corporate Social Responsibility) frågor kopplade till hur dessa fabriker arbetar med migrationsarbetskraft, frågor som är mycket viktiga att beakta.

- Det finns massor av andra faktorer som kan spela stor roll vid val av etableringsort. Till exempel kan det vara viktigt att ha koll på råvaruflödet i området. Har jag en produktion som kräver mycket råvaror av specifikt slag är det viktigt att detta kan levereras på ett kontinuerligt och bra sätt. Lokala råvaror tenderar att användas oavsett om du vill det eller inte. Det gäller oavsett om du ska starta upp en egen fabrik eller hitta underleverantör. Säger Jens.

I Kina finns många så kallade ”Development Zones” eller industriparker. Det är som stora ”fastighetsprojekt” där det finns underleverantörer samt möjlighet för egen fabrik. Oftast så kostar det lite mer att etablera sig inom en industripark än utanför, men det förenklar ofta processen. Jens säger att han rekommenderar att titta på dessa områden som alternativ i utvärderingen om man vill sätta upp en egen verksamhet i Kina.

- I Kina finns inga genvägar till framgång utan man måste vara beredd att ge sig ut på fältet och samla information. Man måste gå in med inställningen ”förtroende bra – kontroll bättre”. Säger Jens.

Vägen till framgångsrik produktion i Kina, egen eller genom en partner, kan både vara lång och kort. Valet av etableringsort i Kina är ett steg, valet av själva partnern ett annat, hur du sedan planerar din verksamhet eller produktion ett tredje.

- Vi hjälper gärna till på vägen. Vi har massor av erfarenhet och kontakter i olika områden eller om någon vill bolla idéer och tankar. Säger Jens avslutningsvis.

Kontaktuppgifter Jens Wernborg, Chef Exportrådet i Taipei, Hongkong och Kanton (Guangzhou)
Mobile Taiwan: +886 981 958 300
Mobile Sweden: +46 768 14 72 53
E-mail: jens.wernborg@swedishtrade.se

www.exportrådet.se

Exportrådet erbjuder professionella tjänster och har kompetensen och resurserna att hitta internationella affärsmöjligheter för svenska företag. Det dubbla ägandet (staten och näringslivet) ger access på alla nivåer, överallt i världen. Vi har en hög närvaro med över 70 kontor i 60 länder över hela världen. Dessutom har Exportrådet representanter i varje region i Sverige.

  

Vill du använda artikeln var god kontakta:

Hanna Johansson, marknadsansvarig
0733 175317
hanna.johansson@oxyma.se

Mer om Oxyma: www.oxyma.se

Oxyma Innovation är ett konsultföretag inom området för produktutveckling. Tjänsterna är fokuserade kring utvecklingprojekt av serietillverkade produkter och omfattar såväl idégenerering, konceptarbete och konstruktion som projektledning och produktutvecklingsstrategi. Hos Oxyma finns erfarna och kompetenta konsulter som med sin kunskap hjälper företag att utveckla lönsamma produkter för framtiden. Bland Oxymas referenser finns både små och stora företag inom medicinskteknik, verkstadsindustri och konsumentprodukter.