Polisförbundet

Väljarna i ny SIFO-mätning: Kampen mot brottslighet är lika viktigt som sysselsättningen

Pressmeddelande   •   Okt 31, 2005 15:03 CET

Statsminister Göran Persson uppgav i sitt inledningstal på S-kongressen att sysselsättningen blir en av de viktigaste frågorna inför valet. Inför S-kongressen har Sifo, på Polisförbundets uppdrag, tagit temperaturen på väljarna. Resultatet visar att var tredje väljare tycker att kampen mot brottslighet är den viktigaste frågan när de ska välja parti. Samtidigt råder det en stor osäkerhet om vilket parti som bekämpar brottsligheten bäst.

- Att brott och straff hamnar högt upp på prioriteringslistan är inte förvånande. Det intressanta är att väljarna tycker att brott och straff är lika viktigt som sysselsättningen när de ska rösta, säger Polisförbundets ordförande Jan Karlsen.

Två av tre väljare (66 procent) uppger vidare att de inte vet vilket parti de tycker är bäst när det gäller bekämpandet av brottsligheten. Enligt Karlsen bör socialdemokraterna och de andra partierna bli bättre på att kommunicera till väljarna hur de vill utveckla svensk polis för att bättre möta morgondagens brottslighet.

Undersökningen visar också att 75 procent av väljarna anser att polisen gör ett bra jobb. Framförallt är det kvinnor som är nöjda medan 29 procent av egenföretagare är missnöjda med polisens arbete.


Fakta från undersökningen:

 53 procent har stort eller mycket stort förtroende för justitieminister Thomas Bodström

 75 procent av väljarna tycker att polisen gör ett bra jobb. Av det totala antalet respondenter är det endast 15 procent som anser att polisen gör ett dåligt arbete

 Bland egenföretagare är det dock nästan en tredjedel (29%) som anser att polisen gör ett dåligt arbete. 60 procent av egenföretagarna tycker att polisen gör ett bra arbete.

 Två tredjedelar (66%) svarar “tveksam/vet ej/inget parti” på frågan om vilket parti de tycker är bäst när det gäller bekämpandet av brottsligheten.

 En femtedel (21%) anser att Moderaterna är bäst när det gäller bekämpandet av brottsligheten. Av moderatväljarna själva är det 45 procent som har denna åsikt.

 En femtedel av folkpartisterna (22%) och socialdemokraterna (20%) tror att det egna partiet är bäst när det gäller bekämpandet av brottslighetenLadda ner hela undersökningen på Polisförbundets hemsida www.polisforbundet.se

För ytterligare information kontakta:
Anna Erhardt, pressansvarig Polisförbundet
Tfn: 0709-42 99 85
E-post: anna.erhardt@polisforbundet.se


Om undersökningen:

SIFO telefonintervjuade på Polisförbundets uppdrag 1000 slumpvis utvalda väljare under perioden 3-6 oktober 2005.