Frihetspartiet

Väljarna kräver besked om justitieministerns drogstatus!

Pressmeddelande   •   Sep 15, 2010 14:41 CEST

Bakgrund

Thomas Bodström deltog i ett inslag om frivilliga drogtester av skolungdomar i P3 Nyheter. Under programmet fick Bodström frågan om han själv ville ställa upp och testa sig varpå han svarade: Ni får gärna drogtesta mig, varpå han reste sig och tog av sig kavajen. Sjuksköterskan förklarar att hon avsåg att testa mot: amfetamin, hasch, opiater och bensodiazepiner. Bodström ändrar sig då under förevändningen: ”Jag struntar i det, jag bara känner det, jag var för svettig och allting”. Efter programmet uppger Boström till Aftonbladet att det var alltför integritetskränkande!?

Thomas Bodström, mannen som under sin tid som justitieminister genomdrev så många integritetskränkande lagar att hans namn blivit synonymt med övervakningssamhället, det så kallade Bodströmsamhället. Thomas Bodström, före detta justitieminister och numera ordförande i justitieutskottet, upplevde ett simpelt drogtest som alltför integritetskränkande. Ett rent häpnadsväckande uttalande för att komma ifrån en person som själv legat bakom införandet av en räcka djupt, integritetskränkande lagar!! Den nuvarande justitieministern,  Beatrice Ask, ställde utan att tveka upp på att göra samma drogtest i programmet och sade: ”Det var inte så märkvärdigt. Jag såg inget problem med det”.

Thomas Bodström har ett flertal gånger uttalat att har man inget att dölja har man ju heller ingenting att frukta av att övervakas!? Att människor kan finna det djupt olustigt och ytterst kränkande att få sin telefonavlyssnad enbart på grundval av att man känner en person som är misstänkt för ett brott eller att få sin bostad buggad är inget som Bodström förmått sätta sig in eller förstå. Bodström har också gått i spetsen för införandet av EU:s Datalagringsdirektiv som ålägger telefoni- och dataleverantörer att lagra abonnetinformation i sex månader. Vad gäller telefoni kan uppgifterna fastställa varifrån, när och till vem du ringer samt information om vem som skickar sms till vem och när detta skett. Vidare sparas varje persons IP-adress vid varje given tidpunkt samt uppgifter om avsändare och mottagare av e-mejl m.m. Att på detta sätt kartlägga och fastställa hela svenska folkets umgänge, kontakter med mera anser Bodström är helt okey samt att det på intet vis är integritetskränkande. Men, samma person anser det kränkande att lämna ett lämna ett urinprov?? Hmmm…

Som förälder försöker man alltid leva som man lär och vet att barn gör inte som du säger. De gör som du gör. Varför skall då hela svenska folkets vanor, kontakter och umgängen kunna kartläggas medan personen, som i händelse av en röd-grön valseger kommer att vara ansvarig för införandet av Datalagringsdirektivet, inte ens själv kan ställa upp på ett simpelt drogtest. Är inte det hyckleri så vet jag inte vad som hädanefter kan räknas dithän! Och, hur var det du uttryckte saken, Bodström: ”Har man inget att dölja har man ingenting att frukta!”

Väljarna har rätt att få besked om den potentiella justitieministerns drogstatus!

Frihetspartiet kunde valt att göra en polisanmälan för exempelvis misstänkt narkotikabrottlighet mot Thomas Bodström men valde att avstå.

Vi förutsätter istället att en person som står inför möjligheten att bli vald till en av landets högsta och viktigaste poster självklart har så mycket ryggrad och moral att han på frivillig basis genomför ett drogtest. Bodström borde ju själv inser att väljarkåren har rätt att få besked om en potentiell justitieministers drogstatus – före valet! Om Bodström fortsatt framhärdar i att vägra drogtesta sig bör ju varje väljare istället fråga sig om de verkligen vill riskera att ha en person på en av landets mest ansvarsfulla positioner vars omdöme grumlas och sker under inflytande av droger…

Källa: http://www.aftonbladet.se/nyheter/valet2010/article7657867.ab

Peter Schjerva, ordförande Frihetspartiet

Frihetspartiet är inget enfrågesparti. Frihetspartiet kommer inte heller att ta ställning för vare sig det ena eller andra blocket. Frihetspartiet kommer att föra en politik som vare sig kan definieras såsom socialistisk eller kapitalistisk. Frihetspartiets politik sätter istället den enskilda, lilla och illa förtrampade människan i centrum av tillvaron. Vår politik formar och bygger ett nytt samhällssystem runt den enskilda vanliga människan som vilar på en trygg värdegrund av "Moral och Sunt Förnuft", utan att snegla på vare sig den ena politiska ideologin eller den andra.