Ipsos Sweden

Väljarna mer negativa till vinst och privata företag inom skolan

Pressmeddelande   •   Nov 03, 2016 21:09 CET

Väljarna är betydligt mer negativa till privata företags roll och påverkan inom skolan jämfört med inom vården. 46 procent anser att de privata företagen inom skolan på det hela taget påverkar skolan mer negativt. 25 procent svarar att företagen på det hela taget påverkar mer positivt och 28 procent svarar varken eller, alternativ har ingen bestämd uppfattning.

När det gäller primärvården (vårdcentraler) fördelar sig svaren annorlunda och fler anser att företagen inom vården påverkar positivt. 30 procent anser att de privata företagen påverkar vården mer negativt medan 37 procent tycker att företagen påverkar vården mer positivt. 33 procent svarar varken eller/ har ingen uppfattning.

Av de verksamheter som vi frågat om har väljarna mest positiv uppfattning om privata företag inom tandvården. Där svarar 41 procent att företagen påverkar mest positivt medan 15 procent tycker att företagen påverkar negativt.

Frågan om de privata företagen påverkar skolan och andra verksamheter mer positivt eller mer negativt är som väntat kraftigt partiskiljande. Bland socialdemokraternas väljare svarar 70 procent att de privata företagen påverkar skolan mer negativt, motsvarande siffra bland moderaternas väljare är 31 procent.

Vår undersökning visar att det finns ett utbrett motstånd mot att privata företag som verkar inom skattefinansierade verksamheter får dela ut vinst till sina ägare. Störst är motståndet när det gäller privata företag som verkar inom skolan. 64 procent svarar att det är fel att privata företag inom skolan får dela ut vinst till sina ägare. Motståndet finns även bland de borgerliga partiernas väljare. Exempelvis anser 44 procent bland moderaternas väljare att det är fel att de privata företagen inom skolan får dela ut vinst till sina ägare.

Samtidigt som en majoritet svarar att det är fel att företagen får dela ut vinst anser varannan att det är viktigt att kunna välja mellan både privata företag och offentliga utförare inom den skattefinansierade välfärden. Ytterligare 21 procent svarar att det varken är viktigt eller oviktigt, endast 26 procent svarar att det inte är viktigt att kunna välja även bland privata företag.

Det finns alltså en relativt stor grupp väljare som är emot att företagen ska få dela ut vinst till ägarna, men som samtidigt tycker att det är viktigt att företagen finns kvar så att de även i fortsättningen ska kunna välja mellan olika utförare, både offentliga och privata.

För att få mer kunskap om väljarnas inställning till valfrihet och vinstutdelning inom den skattefinansierade välfärden har vi också ställt ett antal öppna fördjupande frågor. I rapporten redovisar vi översiktligt de vanligaste svaren. 

Läs Ipsos rapport i sin helhet här och mer i artikeln på DN.se

För mer info, kontakta:
David Ahlin, david.ahlin@ipsos.se
Nordenchef, Ipsos Public Affairs

Om Ipsos:

Ipsos är ett globalt strategi- och analysföretag med ca 17 000 anställda och verksamhet i 90 länder. Ipsos erbjuder full service inom research och analys genom fem globala affärsområden: Ipsos Connect (Media och kommunikation), Ipsos Marketing, Ipsos Public Affairs, Ipsos Loyalty och Ipsos Observer (Datainsamling och sammanställning). Ipsos är noterat på Parisbörsen och har huvudkontor i Paris. www.ipsos.se, www.ipsos.com