Vänsterpartiet

Väljer regeringen att bryta mot den tillfälliga asyllagen?

Pressmeddelande   •   Mar 07, 2006 13:08 CET

Den tillfälliga asyllagen har funnits i drygt tre månader. Vänsterpartiet anser att syftet med överenskommelsen och lagstiftningens inte uppfylls.

- Syftet var att de flesta skulle få stanna, om detta inte blir resultatet har vi problem, säger Ulla Hoffmann, ledamot av riksdagens socialförsäkringsutskott (v).

Lagstiftningens intentioner innebär att Migrationsverket ska ta hänsyn till de prioriterade grupperna barnfamiljer och personer som inte kan avvisas med tvång. Migrationsverket ska bevilja permanent uppehållstillstånd även till övriga sökanden som fått avvisningsbeslut om det bedöms som ?humanitärt angeläget?. Resultatet ska bli att de flesta får stanna.

- Jag ser en rad allvariga problem med hantering av lagen, säger Ulla Hoffmann.

I en interpellation till Migrationsminister Barbro Holmberg riktar Ulla Hoffmann kritik mot tillämpningen av lagen när det gäller:
? vad som är ett ?spädbarn?
? så kallade Dublinärenden med exempel på att några få timmar utanför Sverige diskvalificerar sökande eftersom Migrationsverket anser flyktingen verkställt ett avvisningsbeslut.
? att asylsökande från Irakiska Kurdistan enbart får tillfälliga uppehållstillstånd trots att lagstiftningen ger de rätt till permanent fristad i Sverige.

- Vad regeringen nu väljer att göra är avgörande för om vi ska betrakta det som att regeringen väljer att bryta mot överenskommelsen, säger Ulla Hoffmann.

För kommentarer, kontakta:
Ulla Hoffmann, riksdagsledamot, 070-630 35 45
Matti Kataja, pressekreterare, 0709-28 30 10