Naturskyddsföreningen

Välkända affärskedjor mörkar om miljögifter

Pressmeddelande   •   Okt 15, 2010 08:18 CEST

Flera välkända stora affärskedjor mörkar om miljögifter i konsumentprodukter. Det visar en ny granskning som vi presenterar i flera länder i Europa. Kedjorna säljer skolmaterial, sportartiklar och andra varor med höga koncentrationer miljögifter utan att konsumenter får den information som lagstiftningen kräver.

Granskningen är gjord tillsammans med bland annat European Environmental Bureau (EEB), som Naturskyddsföreningen är medlem i. Aktiva medlemmar i föreningens Kemikalienätverk har deltagit i arbetet. Resultaten visar att det ofta förekommer höga halter av miljögifter, men också att företag runt om i Europa inte ger den information om gifterna som det bindande kemikalieregelverket REACH kräver (artikel 33.2). Brott mot lagen kan ge två års fängelse.

– Till och med särskilt farliga miljögifter är tillåtna i många konsumentprodukter, men lagen ger konsumenterna viss rätt att åtminstone få veta om så är fallet eller inte. När vi nu visar att inte ens det fungerar så överges medborgarna. En förälder kan idag inte alls känna sig trygg över att varor som deras barn använder varje dag är fria från kemikalier som kan minska barnens fertilitet, säger Mikael Karlsson, ordförande i Naturskyddsföreningen och i EEB.

På Europanivå besvarades endast hälften av 158 ställda frågor till företagen. Endast 22 procent gav tillfredsställande information. I Sverige köpte föreningen arton olika produkter. Tio svenska butikskedjor tillfrågades om förekomsten av de kemikalier som listats inom EU som särskilt farliga (på den så kallade kandidatlistan i REACH). Sju butikskedjor svarade medan Järniakedjan, Media Markt och Martin shop helt avstod från att lämna svar, trots att lagen kräver att de måste svara.

Efter att Järnia fick information om att Naturskyddsföreningen planerade att gå ut till media med undersökningen, har företaget igår i ett brev till Naturskyddsföreningen lovat att dra in den undersökta produkt som innehöll ftalater.

Av 93 produkter som analyserades på oberoende laboratorium innehöll många höga halter av ftalater, en grupp ämnen som gör plaster mjukare men som i flera fall officiellt klassificerats som reproduktionsstörande, dvs kan påverka fortplantningen.

Ett par flip-flopskor från Coop innehöll 18 procent DIBP, en av fyra ftalater på kandidatlistan och ett ämne som hittats i blod hos vuxna och som kan verka feminiserande och störa barns hjärnutveckling. Coop valde att dra tillbaka produkten från marknaden när tillverkaren inte gav information om kemikalieinnehållet. Järniakedjan, som inte svarade på förfrågan som lagen kräver, sålde en skarvsladd som visade sig innehålla 9,9 procent DEHP, en av de mest ökända ftalaterna, som visat sig kunna skada människans fortplantning.

– Våra stickprov i butikshyllorna påminner om konsumenternas rätt till information. Eftersom reglerna är så svaga hoppas vi hjälpa frågvisa konsumenter att pressa miljömedvetna företag att fasa ut de värsta miljögifterna. När sedan några företag rör på sig går beslutsprocesserna snabbare, vilket tvingar eftersläpare, ofta i fattiga tillverkningsländer, till förbättringar, säger Helena Norin från Naturskyddsföreningens Kemikalienätverk, som deltagit i undersökningen.

Listan med produkter inköpta i Sverige finns bifogad pdf-fil.

För frågor:
Mikael Karlsson, ordförande i Naturskyddsföreningen och EEB, 070-316 27 22
mikael.karlsson@naturskyddsforeningen.se
Helena Norin, kontaktperson, Naturskyddsföreningens Kemikalienätverket, 0707-558124
helena.norin@naturskyddsforeningen.se
Eva-Lena Neiman, tf presschef, Naturskyddsföreningen 070-794 04 07
eva-lena.neiman@naturskyddsforeningen.se

Organisationer som deltog i undersökningen, förutom EEB och Naturskyddsföreningen:
Bund (Friends of the Earth Germany) is a non-profit, non-partisan, and non-confessional federal grassroots NGO with more than 480,000 members and supporters (www.bund.de .

CAAG, (Clean Air Action Group) is one of the best-known non-governmental organisations in Hungary that deal with the protection of the environment (www.levego.hu .

WECF (Women in Europe for a Common Future) safeguards our childrens future by creating a healthy environment and sustainable development for all (www.wecf.org .

The SIN LIST
The Sin List är ett projekt bland EEB:s medlemsorganisationer som syftar till att skynda på utvecklingen mot en avgiftad värld. Listan innehåller idag 356 olika kemikalier som har identifierats som mycket farliga utifrån kriterier som slagits fast i EU:s kemikalieförordning REACH, som gäller direkt i Sverige. Syftet är också att erbjuda ett verktyg åt företag för att ersätta farliga kemikalier med säkrare alternativ, i väntar på förbud (www.chemsec.org/list .

Rapporten The Fight to Know finns i bifogad pdf-fil

Faktaruta
EU:s kemikalielagstiftning REACH (Registration Evaluation Authorisation and restriction of Chemicals) syftar bl.a. till att fasa ut skadliga kemikalier. Artikel 33.2 i REACH slår fast att konsumenter har rätt att få veta om kemikalier på den så kallade ”kandidatlistan” för särskilt farliga kemikalier finns i en produkt över en viss halt, och hur det i så fall är säkrast att använda produkten. Svar på en fråga om detta ska förmedlas utan kostnad och inom 45 dagar.

Mer information om reglerna finns på http://guidance.echa.europa.eu/authorisation_en.htm och på http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_en.asp.

Naturskyddsföreningen är en ideell miljöorganisation med kraft att förändra. Vi sprider kunskap, kartlägger miljöhot, skapar lösningar samt påverkar politiker och myndigheter såväl nationellt som internationellt. Dessutom står vi bakom världens tuffaste miljömärkning Bra Miljöval. Klimat, hav, skog, miljögifter och jordbruk är våra viktigaste arbetsområden. Föreningen har 184 000 medlemmar och finns i lokalföreningar och länsförbund över hela landet. Välkommen att bli medlem, skänka en gåva eller bli företagssponsor. www.naturskyddsforeningen.se | Mobil hemsida (wap): mobil.naturmob.se | Pg 90 19 09-2 | 08-702 65 00