Institutet för mediestudier

Välkommen 3 juni att diskutera luckor i mediernas rapportering: Vad får vi inte veta - och varför?

Pressmeddelande   •   Maj 20, 2014 09:55 CEST

Välkommen 3 juni att diskutera luckor i mediernas rapportering:

Vad får vi inte veta – och varför?

Hur fungerar de breda nyhetsmediernas nyhetsvärdering i dagens medievärld?

Har den förändrats till följd av den ökade användningen av sociala medier?

Institutet för mediestudier, Sim(o), sammanfattar och diskuterar sina fyra senaste seminarier på detta tema.

I slutet av 2013 utkom Sim(o)-boken ”Vad får vi inte veta?”. Under vintern och våren har bokens olika teman diskuterats vid fyra olika tillfällen:

• Sportbevakningens uppdelning i bredd och elit samt i manligt och kvinnligt dissekerades vid en paneldebatt hos Riksidrottsförbundet.  

• Arbetsmarknadsrapporteringens förändring rannsakades på ett seminarium hos Saco.

• Sociala och kunskapsmässiga begränsningar i nyhetsjournalistiken penetrerades i ett filosofiskt samtal hos Sveriges Radio.

• Och olika sätt att diskutera bevakningen av internationella humanitära kriser togs upp i en paneldebatt hos Röda Korset.

Nu knyter vi ihop trådarna och samlar debattörer från de olika seminarierna i en spanarpanel:

Helena Björck, medieansvarig Riksidrottsförbundet

Petter Beckman, chefredaktör Södra Sidan

Heike Erkers, ordförande Akademikerförbundet SSR

Torbjörn von Krogh, föreståndare Sim(o)mediestudier

Moderator: Anders Ahlberg, publicist och konsult

Tid: 3 juni 2014 kl 18-19.15

Plats: TCO konferens, Grev Turegatan 33, Stockholm (T-bana Östermalmstorg)

Seminariet är gratis, men föranmälan krävs till info@mediestudier.se, senast 28 maj.

Begränsat antal platser.

Seminariet arrangeras i samarbete mellan TCO och Sim(o) mediestudier.

TCO är en centralorganisation för 14 olika fackförbund och samlar drygt 1,2 miljoner människor. Organisationen är partipolitiskt obunden och ståndpunkterna bygger på grundläggande demokratiska värderingar.


Sim(o)s ändamål är att bedriva och främja vetenskaplig forskning inom medieområdet och närliggande forskningsfält, samt att även genom journalistiska rapporter sprida kunskap och initiera debatt om forskningens resultat.

Sim(o)s studier ska kartlägga, analysera och diskutera medier ur flera perspektiv, framför allt i relationen medier och medborgare.

Verksamheten syftar till att ge ett brett och allsidigt underlag för det offentliga samtalet om journalistikens och mediernas roll i samhället och i opinionsbildningen.