Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

Välkommen att delta i MS-kongress i Göteborg 13-16 oktober Ny kunskap skapar bättre behandling av multipel skleros

Pressmeddelande   •   Okt 11, 2010 15:13 CEST

Cirka 17 500 personer i Sverige har den neurologiska sjukdomen multipel skleros, MS. Det är betydligt fler än man trott tidigare. Siffran har kommit fram i en ny nationell beräkning som gjorts i Göteborg, den första i sitt slag. Detta och mycket annat kommer att presenteras den 13-16 oktober när en stor europeisk MS-konferens hålls på Svenska Mässan i Göteborg.

ECTRIMS/RIMS, som kongressen heter, har rönt stort intresse. Närmare 6 000 deltagare gör den till den största europeiska neurologiska kongressen.

- Intresset har ökat enormt under de sista tio åren för multipel skleros och det är glädjande, säger ordförande för mötet, docent vid Sahlgrenska akademin och överläkare Jan Lycke vid MS-Centrum, Neurologen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Han förklarar orsakerna. Man har fått nya kunskaper om sjukdomens patofysiologi, hur immunsystemet skadar hjärna och ryggmärg och hur denna autoimmuna process kan hämmas. Detta har medfört att man kunnat utveckla flera och allt effektivare behandlingar av MS. Dessutom utvecklas allt bättre metoder för säker och tidig diagnostik samt ökade möjligheter att följa sjukdomsförlopp och behandlingseffekter. Ett exempel är att flera av de nya MS- läkemedlen kan tas som tabletter istället för injektioner eller dropp. Genom forskning och utveckling av behandlingsmetoder har livsbetingelserna radikalt förändrats för personer med MS.

Svensk MS-forskning hävdar sig väl internationellt. MS-Centrum vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset har medverkat vid utvärdering av flera av de nya och effektiva behandlingarna.

Vid årets möte kommer en rad nya behandlingsstudier presenteras och du får möjlighet att träffa många av forskarna här. Flera studier har genomförts från forskare vid Sahlgrenska Akademin som även är verksamma inom neurologi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset:

För första gången har en nationell MS prevalens beräknats. Denna visade att antalet personer med MS är ca 17 500 i Sverige, vilket är betydligt högre än tidigare gjorda skattningar.
För mer information kontakta: Cecilia Ahlgren, sjuksköterska Sahlgrenska Universitetssjukhuset, medicine doktor Sahlgrenska akademin, tel: 031-3424785, e-post: cecilia.ahlgren@neuro.gu.se

Nuvarande etablerade MS behandlingar med betainterferon och glairameracetat visar i en jämförelse med historiska kontroller sänka risken att övergå i en progressiv sjukdom med 60%
. För mer information kontakta: Oluf Andersen, överläkare Sahlgrenska Universitetssjukhuset, professor Sahlgrenska akademin, mobil: 0733-705625, e-post: oluf.andersen@neuro.gu.se

Unik studie där naturalförlopp för MS kartlagts under 50 års uppföljning.
För mer information kontakta: Björn Runmarker, överläkare Sahlgrenska Universitetsjukhuset och medicine doktor Sahlgrenska akademin, mobil: 0706-758619, e-post: bjorn.runmarker@vgregion.se

Behandling med natalizumab av högaktiv MS reducerar en biomarkör för axonala skada till normala nivåer.
För mer information kontakta: Jan Lycke,överläkare Sahlgrenska Universitetssjukhuset, docent Sahlgrenska akademin, mobil: 0733-109149, e-post: jan.lycke@neuro.gu.se

Jämförelse av genuttryck på celler från cerebrospinalvätska från personer med MS och friska kontroller. Ger information om bakomliggande sjukdomsmekanismer till MS
. För mer information kontakta: Margareta Järnås, docent vid Sahlgrenska akademin, mobil: 0707-952912, e-post: margareta.jernas@medic.gu.se, Clas Malmeström, läkare Sahlgrenska Universitetssjukhuset, medicine doktor Sahlgrenska akademin, mobil: 070-705625, e-post: clas.malmestrom@neuro.gu.se
Här berättar Claes Malmeström mer om sin forskning och ECTRIMS 2010
http://real.gu.se/gutv/arkiv/M10092.ram

Arrangör:
Kongressen arrangeras av European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis (ECTRIMS) och Rehabilitation in MS (RIMS)
För program och information om kongressens innehåll
: http:// www.congrex.ch/ectrims2010

För mer information om kongressen kontakta:

Jan Lycke, docent vid Sahlgrenska Akademin och överläkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, mobil: 0733-109149, e-post: jan.lycke@neuro.gu.se

Lena Mattsson

Informatör, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet
Telefon: 031-786 3869, 076-024 82 70
e-post: lena.mattsson@sahlgrenska.gu.se

Sahlgrenska akademin är den hälsovetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet. Här finns undervisning och forskning inom medicin, odontologi och vårdvetenskap. Vid akademin studerar ungefär 4000 grundutbildningsstudenter och 1000 doktorander. Antalet anställda är 1500, varav 850 är forskare och/eller lärare.