Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU

Välkommen att fråga SBU:s Upplysningstjänst för vården

Pressmeddelande   •   Sep 04, 2008 13:30 CEST

Välkommen att fråga SBU:s Upplysningstjänst för vården

http://www.sbu.se/sv/Om-SBU/SBU-Upplysningstjanst/

Det finns ett behov av snabbare översikter
SBU:s projekt är vanligen omfattande och tar lång tid att slutföra. Målsättningen för Upplysningstjänsten är att vi ska kunna besvara frågor på cirka en månad. Vid hög arbetsbelastning kan det ta längre tid.

För verksamhetschefer och andra beslutsfattare inom vården
Avsikten är att Upplysningstjänsten i första hand ska bidra med kunskapsunderlag inför strategiska beslut. Det kan gälla t ex om en ny metod ska införas eller någon äldre metod fasas ut.

Det är enkelt att använda Upplysningstjänsten
Du fyller i ett kort webbformulär. Det är viktigt att vi vid behov kan kontakta dig för förtydligande av frågan.

Alla som skickat en fråga kommer att kontaktas
Vi bedömer först möjligheterna att besvara din fråga med våra arbetsmetoder. Vårt svar kommer att innehålla en kort redovisning av sökstrategi, urval av studier inklusive referenslista och sammanfattning av resultaten. Vissa frågor besvaras endast med en lista över relevanta referenser.

Skillnad mot SBU:s rapporter
I SBU:s rapporter utförs det vetenskapliga arbetet huvudsakligen av experter inom området. Den färdiga rapporten har granskats av SBU:s kansli, SBU:s vetenskapliga råd respektive SBU:s nämnd. För Upplysningstjänstens svar utförs i princip hela arbetet av SBU:s kansli på kort tid. Svaren är inte granskade av SBU:s vetenskapliga råd eller nämnden och därmed inte heller evidensgraderade. Många svar granskas dock av en oberoende expert.

Vill du veta mera om hur vi arbetar?
Du är välkommen att kontakta Susanna Kjellander, tel 08-412 32 57, kjellander@sbu.se; Sara Wickström, tel 08-412 32 48, wickstrom@sbu.se eller Bo Freyschuss, tel 08-412 32 45, freyschuss@sbu.se