REHACT AB (publ)

Välkommen att investera i REHACT AB

Pressmeddelande   •   Okt 22, 2012 12:47 CEST

REHACT AB (publ) genomför under perioden 22 oktober – 16 november en emission av aktier och konvertibla skuldebrev. REHACT är ett av Sveriges mest internationellt uppmärksammade miljöteknikbolag och bolagets teknik för att sänka behovet av köpt energi i byggnader har under 2012 attraherat viktiga kunder. Idag genomförs ett prestigeprojekt i Holland och ett större byggprojekt är under planering i Polen med förväntad byggstart 2013. Under 2012 har REHACT förmånen att ha Skypemiljardären Niklas Zennström som mentor och kunnat utnyttja hans erfarenhet av att snabbt driva upp bolag.

Styrelsen för REHACT AB (publ.) har därför beslutat att genomföra en kombinerad emission av aktier och konvertibla skuldebrev under perioden 22 oktober – 16 november. Emissionen genomförs dels för att stärka bolagets kassa inför kommande projekt och förväntad offentlig finansiering, dels för att attrahera nya aktieägare. Spridningsemissionen genomförs därför utan företräde för befintliga aktieägare och enligt det bemyndigande som styrelsen fått av bolagsstämman 30 maj 2012.

Emissionen omfattar maximalt 1 200 poster (units) om 8 000 kr. Varje post består av 2 500 aktier av serie B samt 6 000 konvertibla skuldebrev. Aktiernas andel av en post är 2 000 kr, skuldebrevens andel av en post är 6 000 kr.
• Teckningskurs för aktien är 0,80 kr vilket motsvarar en rabatt om 8% jämfört med volymvägd snittkurs under tredje kvartalet 2012.
• Skuldebreven ger investeraren 9,75 % i ränta under fyra år, totalt 2 340 kr i ränta, varefter lånet återbetalas. Det finns även en frivillig möjlighet att under fyra olika perioder omvandla lånet till aktier i REHACT (konvertering). Teckningskursen vid konvertering av lån är satt till 1,00 kr/aktie, vilket motsvarar 115 % av volymvägd snittkurs under tredje kvartalet 2012.

-Vi hoppas att detta erbjudande skall vara attraktivt för både existerande och nya aktieägare. Genom att merparten av investeringen sker i konvertibler får en investerare både en löpande avkastning och en möjlighet att längre fram i tiden köpa aktien till en fast kurs. Om kursen stiger kan det bli mycket mer lönsamt att omvandla lånet till aktier, annars har man sin avkastning genom räntan på 9,75%, säger Svante Bengtsson, VD REHACT AB

För fullständiga villkor kring emissionen hänvisas till det informationsmemorandum och de konvertibelvillkor som finns tillgängliga på följande platser: www.rehact.se, www.aktietorget.se eller www.aktieinvest.se

Svante Bengtsson, VD, REHACT AB
Tel: +46 709 566 756
Email: svante@rehact.com
www.rehact.se

REHACT AB (publ.) utvecklar och säljer ett prisbelönt klimatsystem, Rehact Energy System, som sänker behovet av extern energi i byggnader med upp till 85 procent. REHACT är ett av Sveriges mest internationellt prisade cleantech-företag med ett flertal utmärkelser i Norden, USA och Kuwait. Företaget utsågs 2008 av Världsnaturfonden WWF till ett av Sveriges mest lovande miljöteknikföretag och finns med på USA:s ambassadör Woods lista över intressanta svenska miljöteknikbolag. År 2011 utsågs REHACT till vinnare av Niklas Zennströms Green Mentorship Award. Bolagets aktie är listad på AktieTorget.