Sundbybergs stad

Välkommen att lyssna när kommunfullmäktige sammanträder

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2004 19:00 CEST

Måndagen den 25 oktober 2004 klockan 17.00 sammanträder Sundbybergs kommunfullmäktige i Hallonbergskolans aula. Mötet är öppet för allmänheten och alla är hjärtligt välkomna att följa debatten och beslutsfattandet från åhörarplats.

Exempel på ärenden som kommunfullmäktige kommer att ta ställning till:

* Delårsbokslut 2 för 2004 och prognos 2 för 2004.
* Försäljning av kommunal mark i Stora Ursvik samt godkännande av exploateringsavtal

Exempel på motioner som ska besvaras:

* Tredimensionell fastighetsbildning - en möjlighet för Sundbyberg, väckt av Hans-Erik Malmros (m)
* Ge småföretagarna en chans - förbättra informationen om upphandlingar, väckt av Nina Lundström (fp)

Fullmäktige ska också behandla medborgarförslag, denna gång bland annat om förbättrad pappersinsamling och inrättande en av finsk demensavdelning inom äldrevården i Sundbyberg.