Båstads kommun

Välkommen att påverka kommunens folkhälsoarbete

Pressmeddelande   •   Aug 29, 2012 11:32 CEST

Plats och tid:

Ungdomens Hus i Förslöv tisdagen den 29 maj, kl: 18.00 – 20. 00

Båstads Församlingshem onsdagen den 30 maj, kl: 18.00 – 20. 00

Folkhälsa mer än bara knapra sallad och motionera

Folkhälsa är ett brett ämne som spänner över många olika områden. För att få fram en rättvis bild av hur det ser ut i vår kommun har kommunen tagit fram statistik från bland annat Sveriges kommuner och landsting, polisens trygghetsmätningar, regionens drogvaneundersökning samt kommunens egen undersökning Folkhäsoprofil Båstad.

– I korthet kan man säga att bland Barn och unga är det faktorer som alkohol- och tobakskonsumtionen som sticker ut men även socialt stöd och förhållandevis hög ungdomsarbetslöshet. Bland våra vuxna kan det vara osäkerhet i föräldrarollen och psykisk ohälsa som påverkar och bland de äldre hittar vi faktorer som isolering och fallolyckor, säger Anette Håkansson, folkhälsosamordnare på Båstads Kommun.

Gemensamt för samtliga riskfaktorer är emellertid att de går att förbättra och här vill politikerna i kommunen ha din hjälp med att i första hand identifiera och prioritera förbättringsområden.

  • Stämmer bilden överens med hur du upplever vårt samhälle?
  • Är det något som du saknar och vill komplettera med vad gäller hälsa, trygghet och säkerhet?
  • Hur kan vi hjälpas åt med att göra det bättre?

Mötet inleds med kort presentation av kommunens folkhälsoarbete och status i Båstad. Därefter följer en gemensam diskussion och workshops.